Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Świerczynki
2012, zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Tymoteusz SłowikowskiMarek Kujawa

Świerczynki

Swierczynko (1940-1945 Pippingsee)

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:toruński
Gmina:Łysomice
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Plebania.

Historia

Dwór z XIX w.
W dawnych wiekach wieś należała do zakonu benedyktynek w Toruniu. Pierwsza wzmianka o przywileju nadania wsi, pochodzi z dokumentu wielkiego mistrza Michała Kuechmeistera z 1415 r. Tym sposobem połączone zostały dobra należące do szpitala św. Ducha w Toruniu z dobrami klasztoru benedyktynek. Wzmiankowane też jako Schwerzen w 1667 r. Już w XIV w. wybudowano we wsi kościół p.w. Jana Chrzciciela. Przy tymże kościele w Świerczynkach szpital dla ubogich fundowała Felicyta Piwnicka z d. Karnowska w 1637 r. Od 1701 r. istniało tu bractwo św. Izydora. Na większe święta kościelne przybywali jezuici z Torunia. Na pocz. XIX w. kościół został gruntownie wyremontowany. W pobliżu wsi leżała w XIX w. osada młyńska zwana Bachor. Ponoć tędy przez pruską granicę przeprawiało się wojsko polskie w 1831 r. gdzie zostało rozbrojone. Jeszcze pod koniec XIX w. w stawie i strudze znajdowano karabiny, pałasze i koła od armat. W 1885 r. Świerczynki wymienione są jako osada plebańska z 98 ha gruntów. Było tu wówczas 6 domów i 14 dymów z 67 m-cami, w tym 2 ewangelików. Folwark plebański posiadał też typowe zabudowania folwarczne. W okresie międzywojennym jego dzierżawcą był Walerian Jędrzejewski. Niewielkie dobra dostarczały 1854 marek, zaś na areał składało się 92 ha ziemi uprawnej, 4 ha łąk i pastwisk oraz 2 ha nieużytków.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Książka Adresowa Gosp. pow. 50 ha Woj. Pomorskiego, 1929;
Geoportal, Mapster:
http://www.amzpbig.com/maps/2877_Culmsee_1909.jpg
http://www.amzpbig.com/maps/2977_Thorn_1909.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Budynek parterowy, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi zbliżonej do W-E, nakryty dachem naczółkowym, wejściem skierowany na północ. Od północy trójkątna wystawka, od południa skromny portyk dźwigający trójkątną wystawkę.

Park

Park z XIX w., obecnie nieistniejący, niegdyś liczył ok. 1 ha powierzchni. Obecnie na jego miejscu znajduje się pole uprawne i częściowo cmentarz.

Inne

Kościół mur., XIV w. p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.