Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Gościszów
2015, zdjęcie Bogdan Adler
Miniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura GościszówMiniatura Gościszów

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Gościszów
Zdjęcie Bogdan Adler

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Maciej AdamekBogdan AdlerZbójcerz z WitkowaJoanna Kwoka

Gościszów

Giessmannsdorf

Województwo:dolnośląskie
Powiat:bolesławiecki
Gmina:Nowogrodziec
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Zespół:zamkowy
Obiekt:ruina zamku, nr rej.: A/874/403 z 24.11.1956
Park:nr rej.: A/875/892/J z 27.02.1987

Stan obecny

W 1945 założenie spłonęło i odtąd pozostaje w ruinie. Prace zabezpieczające zakwalifikowanego wówczas jako trwałą ruinę - obiektu prowadzono w 1965 roku. W ogóle - PRL-owskie czasy przyniosły zaniedbanym ruinom kompleksu liczne pomiary , inwentaryzacje , dokumentacje techniczne i budowlane a nawet plany adaptacji i udostępnienia zwiedzającym .. Studenci uporządkowali otoczenie i założenie parkowe .. W nowej rzeczywistości - beztroskiego handlu zabytkami , w 1992r. Pojawił się prywatny właściciel obiektu . Planował odbudowę obiektu do stanu przedwojennego .. ale żadnych obietnic a także zobowiązań wobec Konserwatora Zabytków - nie dotrzymywał . Elementy kamieniarki zaczęły znikać .. Dopiero w 1995r. Ktoś wpadł na pomysł - że ponad 80-letni staruszek nie posiadający zabezpieczenia finansowego w/w prac i wymagań - nie jest najlepszym właścicielem obiektu . Nadeszły lata rozmów , listów , droczenia się z inwestorem niemieckim chcącym odkupić i wyremontować obiekt z 100ha terenu z myślą o polu golfowym ...
Lata - w których ci sami ludzie wydali zezwolenie na budowę dwupiętrowego domu przed fasadą ruin pałacu ...
Od 1998r zgłaszano Policji przestępstwa kradzieży elementów kamieniarskich kilkakrotnie . Postępowanie umarzano z powodu nieznalezienia sprawcy .... W 2002r. Zgłoszono do Starosty wniosek o wywłaszczenie dotychczasowego właściciela .. Starosta nie przychylił się do wniosku przejęcia zdewastowanych i okradzionych ruin obiektu .. W 2009r. Stowarzyszenie "Monitoring" pisze wnioski o w/w do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Delegatury w Jeleniej Górze - bez kompetentnej odpowiedzi ... W 2011 - ponowna interwencja u Starosty - ale śmierć Właściciela uniemożliwiła jakiekolwiek działania do czasu ustalenia i porozumień ze spadkobiercami ..
W 2015r . zgłoszono kompleks do ponownej sprzedaży ..

Historia

Pierwotny , książęcy zamek zbudowany został zapewne w XIII w. (wzmianka w źródłach z 1294 r.) rozplanowany na nieregularnym wieloboku i otoczony fosą.Przebudowany w XIVw. Od północy przylegał do niego budynek mieszkalny z bramą wjazdową.

Zamek przebudował około 1603 roku Kacper von Warnsdorf wraz z żoną Heleną von Zedlitz, nadając mu cechy późnorenesansowej rezydencji pałacowej z folwarkiem .
Przekształcono wówczas główny dom zamkowy i dostawiono nowe skrzydła, tworząc dziedziniec. Powstał wtedy m.in. piękny portal główny. Dalsze przemiany budowlane nastąpiły w XVIII wieku za czasów von Bibranów i ich spadkobierców.
Najstarszymi zachowanymi elementami dzisiejszej ruiny są średniowieczne piwnice. Dotrwały także fragmenty murów zewnętrznych z renesansowymi zdobieniami i portalem. 

Opis

Budynek w postępującej ruinie. W niektórych partiach detalu widać dawną świetność pałacu. Dwa kartusze herbowe von Warnsdorf oraz von Zedlitz.

Park

Park z 1860 r.

Inne

W pobliżu ruina założenia dworsko - folwarcznego

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Zbójcerz z Witkowa5 lat i 7 miesięcy temu
Wrzesień 2018: obiekt wystawiony na sprzedaż za 250tys. zł. Źródło: Dolana.pl