Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Bąbolin
2012, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura BąbolinMiniatura Bąbolin

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaTymoteusz Słowikowski

Bąbolin

Bombolin

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Gniewkowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna. Właścicielami są państwo Mrówczyńscy.

Historia

Dwór z XIX w.
W XIX w. lub wcześniej powstał tu folwark należący do klucza wierzbiczańskiego. W 1840 r. ziemie te zostały zakupione przez braci Ryszarda i Hermanna von Roy. Pochodzili oni z rodu szwajcarskiego, który przeniósł się na teren Prus Zachodnich i województwa poznańskiego w XVIII w., pierwotnie ród legitymował się herbem Trzy Kłosy a po nobilitacji, od 1861 r. herbem własnym Roy. W 1861 r. cały majątek Ryszarda von Roy liczył około 5600 ha, w tym około 7 tys. mórg ziemi ornej i 2300 mórg łąk i pastwisk. Następnym właścicielem była znana od XI w., spokrewniona prawie ze wszystkimi rodami królewskimi Europy, rodzina von Schlichting. Cały majątek wierzbiczański, w skład którego wchodziły Wierzbiczany, Ostrowo, Wielowieś i Bąbolin nazwany został "Domem Wierzbiczany", lub z niem. Rittergut. Ostatni właściciele majątku, aż do zakończenia 2 wojny światowej to rodzina von Harnier. W okresie międzywojennym zarządcą majątku był Schlichting. Po 1945 r. majątek znacjonalizowano, a na terenie folwarku Bąbolin utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. W ostatnich latach dwór stał się własnością prywatną i ze wzgl. na katastrofalny stan techniczny został rozebrany w 2011 r.

Park

Pozostałości parku z XIX w. z nielicznymi okazami starodrzewu. Układ przestrzenny nieczytelny, wewnętrzna część parku została wykarczowana. W miejscu gdzie stał dwor obecnie znajduje się polana. Zachował się tu również dawny śródparkowy staw.

Inne

Obora i stodoła z XIX / XX w.
Oficyna

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Marek Kujawarok i 7 miesięcy temu
Ciekawostką jest fakt, ze do 1945 r. ok. 2 km na płd. wschód istniał folwark i dwór Truszczyzna. Obecnie nie ma tam żadnych śladów zabudowań ani parku, wszystko zaorano i jest to pole uprawne.