Skatalogowanych zabytków: 11309
Zarejestruj się
Miniatura Mirosławice
2012, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Mirosławice

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Mirosławice
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Mirosławice

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:mogileński
Gmina:Strzelno
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność J.S.T. Teren dookoła parku jest własnością prywatną.

Historia

Dwór z XIX w.
Pierwsza wzmianka o Mirosławicach pochodzi z 1435 r., gdy właścicielem był G. Mościc. Następnie wymieniani są Mirosławscy, którzy byli właścicielami wsi do końca XVII w. W 1732 r. część majątku była w posiadaniu Julianny Jasińskiej, w 1735 r. wzmiankowany jest już Wojciech Gliszczyński. W XIX w. powstał tu typowy folwark, jednakże brak jest danych o jego właścicielach. W 1904 r. nabyli go Emilia i Zygmunt Zakrzewscy, którzy zamieszkali tu wraz z dziećmi. Zygmunt Zakrzewski był inżynierem chemikiem, filozofem oraz archeologiem. W latach 1914-1918 był posłem na sejm pruski. Działał również w organizacji "Rolnik" w Strzelnie. Po zwycięstwie powstania w 1919 r. został mianowany starostą powiatu strzeleńskiego. W maju 1919 r. podjął pracę także na Uniwersytecie Poznańskim, prowadząc zajęcia z zakresu numizmatyki. W grudniu 1919 r. powołany został przez Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej na stanowisko konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg poznański. W 1925 r. założono Archiwum Powiatowe Państwowego Urzędu Konserwatorskiego obejmujące województwa poznańskie i pomorskie, którego celem miało być gromadzenie informacji o stanowiskach archeologicznych. Sprawozdania ze swej działalności konserwatorskiej publikował w Wiadomościach Archeologicznych w latach 1921-1935. Propagował także cele ochrony zabytków archeologicznych, powielając w 1922 r. w wielu periodykach nie tylko szkolnych swój artykuł: "W sprawie zabytków przedhistorycznych". Jego syn Stanisław od najmłodszych lat wychowywany był w patriotycznym duchu miłości ojczyzny. Dlatego już jako uczeń szkoły średniej w Poznaniu, wstąpił do niepodległościowej organizacji konspiracyjnej Towarzystwa Tomasza Zana. W 1918 r. został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. Po zakończeniu 1 Wojny Światowej Stanisław wraz z innymi członkami konspiracyjnych organizacji skupował broń od niemieckich żołnierzy, którą następnie przewoził do rodzinnego majątku w Mirosławicach. Kiedy 27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie w Poznaniu, całe pogranicze z dawnym Królestwem było gotowe do walki. 2 stycznia 1919 r. Stanisław Zakrzewski jako niespełna 17 letni chłopak wstąpił do ochotniczego oddziału powstańczego aby wziąć udział w wyzwalaniu Strzelna. Rodzina Zakrzewskich była właścicielami majątku przez cały okres międzywojenny, aż do 1939 r. Stanisław kontynuował karierę wojskową i w 1943 r. otrzymał awans na stopień majora. Później objął na stałe dowództwo nad Pułkiem Ułanów Karpackich. Walczył m.in. na dalekim wschodzie, w Libii i Iraku, a także w bitwie pod Monte Cassino. Odznaczony m.in. krzyżem Virtutti Militari. Pułk Ułanów Karpackich został rozformowany 14 lipca 1948 r. a ppłk. Stanisław Wyskota Zakrzewski przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Grimsby. W międzyczasie rodzinny majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego, a dwór rozebrano. Stanisław zmarł w 1986 r., a ostatnią jego wolą było powrócić do rodzinnej kujawskiej ziemi. Jego prochy zostały przewiezione do Polski i dnia 5 lipca 1986 r. złożone w grobie matki Emilii Wyskota Zakrzewskiej na cmentarzu parafialnym w Kościeszkach. Na starych fundamentach dworu stoi obecnie dom jednorodzinny.

Opis

Niestety brak informacji, lub dawnych zdjęć nieistniejącego dworu.

Park

Park z poł. XIX w. z cennym starodrzewem, o pow. około 3 ha. Niegdyś był większy, częściowo został wykarczowany i zamieniony na pola uprawne. Jego wnętrze zdobił śródparkowy staw, obecnie wyschnięty. Wśród typowych dla wiejskich parków gatunków drzew, rośnie kilka okazów zbliżonych do pomnikowych, zasługujących na wpisanie w poczet pomników przyrody.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Marek Kujawa11 lat i 6 miesięcy temu
Na zdjęciu archiwalnym Stanisław Wyskota Zakrzewski.