Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Bobrowo
W tym miejscu stał dwór, 2011 r., zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura BobrowoMiniatura Bobrowo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Bobrowo

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:brodnicki
Gmina:Bobrowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Dwór nie istnieje

Historia

Dwór z pocz. XIX w.
Od 1226 r. ziemie dzisiejszej wsi Bobrowo weszły we władanie Zakonu Krzyżackiego. Na północnym brzegu jeziora Oleczno znajdują się pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego wymienionego w akcie nadania z 1222 r. wystawionym przez Konrada Mazowieckiego dla biskupa Chrystiana. W 1479 r. teren wsi został włączony do dóbr królewskich w granicach starostwa brodnickiego. W 2 poł. XVII w. po zniszczeniach spowodowanych wojnami szwedzkimi, tereny wsi kolonizowane były przez osadników z zachodu - głównie ludność pochodzenia germańskiego. W następstwie I rozbioru terytorium Gminy znalazło się w granicach zaboru pruskiego. Od 1896 r. działała Komisja Kolonizacyjna, na skutek czego majątek przeszedł w ręce niemieckich osadników. Na pocz. XIX w. na niewielkim wzniesieniu znajdującym się w południowej części wsi zbudowano dwór o konstrukcji zrębowej, który do 1887 r. był siedzibą rodu Jezierskich, a następnie Zumbachów (aż do 1939 r.). Z tej ostatniej rodziny wywodzi się ppłk Jan Zumbach (1915-1986) - pilot, przez krótki okres dowódca dywizjonu 303. Niestety, w latach 80-tych XX w. dwór został rozebrany.

Opis

Był to budynek drewniany, o cechach klasycystycznych.

Park

Park z pocz. XIX w.o pow. ok. 3,5ha, z zachowanym dawnym układem przestrzennym. Dzięki temu, że jest to park gminny znajdują się tu zadbane ścieżki i w miarę czytelne parkowe wnętrza, wokół których rośnie cenny starodrzew. Rośnie tu wiele okazów zbliżonych do pomnikowych, a wnętrze parkowe urozmaica staw. Założenie znajduje się na terenach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Inne

Pamiątkowa tablica poświęcona ppłk. Janowi Zumbachowi

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.