Skatalogowanych zabytków: 11266
Zarejestruj się

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 50.8283, 17.0621

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Tymoteusz Słowikowski

Ludów Polski

Klein Lauden

Województwo:dolnośląskie
Powiat:strzeliński
Gmina:Strzelin
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Park:nr rej.: A/1385/528/W z 31.01.1984

Stan obecny

Szkoła.

Historia

Właścicielami majątku w Ludowie Polskim byli między innymi: Hans i Ernst von Tscheche (1558r.), ród von Kanitz (1783r.), porucznik Schmidt (1845r.). W 1876 i 1886r. dobra liczące 258ha - w tym 207ha pól uprawnych, 45ha łąk, 4ha lasów i 2ha dróg i podwórzy gospodarczych ? należały do Paula Lübberta. Przed 1894r. nabył je Karl Hecker, wymieniany jako właściciel posiadłości w Ludowie Polskim do 1917r. W latach 1921-1937r. majątek należał do spadkobierców Karla Heckera. W 1930r. dzierżawił go Oskar Rohde auf Krippitz (z Krzepic), a w 1937r. Pani Hedwig Rohde z domu Koecher auf Krippitz. W 1937r. dobrami o powierzchni 302,5ha - 265,5ha pól uprawnych, 28ha łąk, 4ha lasów, 5ha dróg i podwórzy gospodarczych ? w imieniu Pani Hedwig Rohde zarządzał Gustav Rohde in Prieborn (z Przeworna). Po drugiej wojnie światowej posiadłość w Ludowie Polskim została znacjonalizowana. Z czasem w pałacu urządzono szkołę. Obecnie budynek w dalszym ciągu pełni funkcję oświatowe i można go zobaczyć tylko z zewnątrz. Od północy i wschodu do dawnej rezydencji przylega park krajobrazowy z XIX w., z przewagą drzewostanu liściastego: dęby, lipy, wiązy, jesiony. Na południe od parku rozciągają się zabudowania pofolwarczne. Część folwarku, w tym budynek zarządcy, prawdopodobnie są dzisiaj własnością prywatną.

Opis

Zbudowany w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia przez rodzinę Lübbert, przebudowany na początku XX w. i w czasach Polski Ludowej. Budynek murowany z cegły, potynkowany, dwuskrzydłowy, założony na planie litery ?L?, podpiwniczony, dwu- i trzykondygnacyjny, nakryty dachem dwu- i czterospadowym, o niewielkim nachyleniu połaci. Fasada ośmioosiowa, z głównym wejściem znajdującym się w niższym skrzydle. Wejście poprzedzają schody i ganek. Elewacje przekształcone, dzielone lizenami i gzymsami, poza tym pozbawione detali architektonicznych. Wnętrza niedostępne. Budynek wyremontowany, dobrze utrzymany.

Wśród zabudowań folwarcznych warto zwrócić uwagę na dom zarządcy. Budynek wzniesiony pod koniec XIX w., przebudowany w latach dwudziestych XX w. Dom murowany, potynkowany, założony na planie prostokąta, parterowy, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem mansardowym, z nowszymi świetlikami. Fasada dziewięcioosiowa, z centralnym pozornym trzyosiowym ryzalitem, zamkniętym trójkątnym naczółkiem. Po bokach ryzalitu dwa wejścia, poprzedzone gankami filarowymi. Elewacje odnowione, z oknami w obramowaniach i narożnikami opiętymi pilastram
http://www.palaceslaska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1570:ludowpolski&catid=20:l&Itemid=53

Park

Park pałacowy z 2 poł. XIX w.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.