Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Karolewo
Zabytkowa oficyna w Karolewie. 2014, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Karolewo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Karolewo

Karlshof

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:bydgoski
Gmina:Dobrcz
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:pozostałości zespołu dworskiego, nr rej.: A/372/1-2 z 4.10.1993

Stan obecny

Zespół Szkół Agro-ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina.

Historia

Dwór z 2 poł. XIX w.
Karolewo to wieś leżąca 0,5 km od drogi krajowej nr 56, łączącej Koronowo i Włóki. Znajduje się około 11 km na wschód od Koronowa. W XIX w. istniał tu folwark, którego właścicielem został w 1860 r. G. Schultz. W tym okresie powstał dwór oraz zabudowania gospodarcze. Areał folwarku około 1870 r. liczył 1071 mórg, a oprócz niego do majątku należała osada Chwałaboga z 1 domem i 8 mieszkańcami. Stanowił on tzw. „dobra rycerskie” i pod koniec stulecia został powiększony do 1300 mórg. W 1909 r. od Niemca Schrödera wieś odkupił dom bankowy Drwęski & Langner (Marcin Biedermann). W 1926 r. majątek liczył 300 ha, w tym 270 ha ziem uprawnych, 20 ha łąk i pastwisk oraz 10 ha nieużytków. Czysty dochód gruntowy (podawany do oszacowania należnego podatku grubtowego) wynosił wówczas 1202 talary, a właścicielem był Józef Szyman.
Dwór nie zachował się do czasów obecnych. Po 2. wojnie światowej majątek znacjonalizowano, ziemia została rozparcelowana, a na terenie majątku zbudowano szkołę. Przez wiele lat mieścił się tutaj Ośrodek Szkolenia Rolniczego. Z dawnych zabudowań zachowała się stodoła i późnoklasycystyczna oficyna, oprócz tego na terenie dawnego podwórza gospodarczego znajduje się internat, sala gimnastyczna oraz budynki szkolne. We wnętrzach oficyny znajduje się Muzeum Regionalne ( założone w 1970 r.) w którym eksponowane są zbiory zgromadzone przez lokalnego działacza społeczno – kulturalnego, Bronisława Zamojdzina. Na terenie dawnego zespołu dworskiego znajduje się również filia Domu Dziecka z Trzemiętowa.
Opracowanie własne na podst. dostępnych źródeł i badań terenowych.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

W obrębie podwórza gospodarczego zajmującego powierzchnię ok. 9 ha znajduje się obecnie stodoła, internat, sala gimnastyczna oraz budynki szkolne. Od strony wsch. podwórza znajduje się parterowa oficyna dworska. Jest to budowla w stylu późnoklasycystycznym. Jest murowana, otynkowana, wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z użytkowym poddaszem. Dach i więźba czterospadowa pokryta jest eternitem. W elewacji frontowej nad wejściem znajduje się trójkątny fronton (umieszczony w pierwotnej osi budynku) wsparty na dwóch pilastrach i dwóch półkolumnach. Między pilastrami i półkolumnami umieszczone są wąskie okna, a miedzy półkolumnami znajdują się drzwi główne. We wnętrzach oficyny znajduje się Muzeum Regionalne ( założone w 1970 r.) w którym eksponuje się zbiory zgromadzone przez lokalnego działacza społeczno - kulturalnego Bronisława Zamojdzina.
Niestety brak jest danych o architekturze nieistniejącego dworu.

Park

Park z poł. XIX w. Bezpośrednio za szkołą znajduje się ogród szkolny i park o powierzchni ok.5 ha. Możemy w nim obejrzeć grób skrzynkowy kultury wschodnio-pomorskiej z okresu halsztackiego, 400-500 lat p.n.e. - kamienny krąg o śr. kilku metrów. Zatarciu uległy dawne aleje i ścieżki, ozdobą parku jest staw z wyspą, wokół którego rosną wiekowe dęby. Wśród drzewostanu przeważają gatunki liściaste: brzozy brodawkowate, klony pospolite, lipy drobnolistne, graby pospolite oraz dęby i jesiony wyniosłe. Z ciekawszych okazów spotkamy tu wielopniowe klony pospolite oraz pomnikowy dąb szypułkowy o obw. w pierśnicy 370cm. Drzewa iglaste reprezentowane są przez modrzewie europejskie, jedlice Douglasa, jodły kalifornijskie, cisy pospolite oraz świerki syberyjskie i świerki pospolite., które wyznaczają płn.-wsch. granicę parku. W płd.-wsch. części parku granicę wyznacza żywopłot w którym rosną morwy i karagany.

Inne

Oficyna z poł. XIX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.