Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.3288, 17.8812

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Babin

Województwo:wielkopolskie
Powiat:słupecki
Gmina:Strzałkowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Park:nr rej.: 424/166 z 4.09.1989

Stan obecny

Prawdopodobnie własność J.S.T.

Historia

Dwór z XIX w.
Pierwsze, liczne wzmianki o wsi pochodzą z pocz. XV w., gdy jej właścicielem był wysoki urzędnik dworu biskupiego, Tomisław z Babina. Początkowo współwłaścicielem był jego brat Dersław. Tomisław znany był z licznych spraw, gdzie od ok. 1420 r. występował jako prokurator, w 1439 r. miał sprawę z Przedpełkiem z Kopydłowa, kasztelanem lędzkim, w latach 1440-43 był burgrabią pyzdrskim. Później, głównie w XVI w. wieś stała się gniazdem rodowym Babińskich. W tymże stuleciu, ok. 1558 r. wymienia się Jana Słoneckiego, syna Marcina z Babina - fundatora kościoła w Słupcy. Oczywiście w źródłach wymienia się także dużą ilość przeróżnych spadkobierców i sukcesorów, których wymienianie z racji objętości tekstu jest bezzasadne. W 1629 r. włascicielem Babina był kolejny Jan Słonecki, który na dobrach Słończyce, Piotrowice i Babin miał 6 kmieci, 2 ogrodników, 1 borowego i 1 komornika. Po nim dobra odziedziczył Adam Słonecki, a następnie Kęszyccy, którzy około 1698 r. sprzedali majątek Stanisławowi Zulczyńskiemu za 41 tys. złp. W drodze dziedziczenia część tego majątku otrzymali Mierzewscy. Część Babina należała także do Poklateckiego, po którym z kolei dziedziczyły panie: Starzeńska i Sokolnicka. Około 1730 r. dziedzicem wsi był Franciszek Poklatecki, syn Władysława i Urszuli Niemojewskiej. W 1732 r. na połowie dóbr zapisał posag 8 tys. złp. żonie, Zofii Bystramównie. W 2. poł. XVIII w. właścicielami wsi byli już Mierzewscy herbu Leszczyc. W 1781 r. Antoni Mierzewski, syn Stefana i Bogumiły Gałczyńskiej, sprzedał Babin, Ciosnę i Wrzostkowo rodzonemu bratu, Maciejowi za 32700 złp. Kolejnego polskiego właściciela Babina znajdujemy w 1842 r., gdy młody dziedzic Stanisław Felicjan (Feliks?) Bieńkowski zaślubił Franciszkę Konstancję Karską z Arkuszewa, córkę Hieronima i Katarzyny Zdębińskich. Kilka lat później ożenił się ponownie, z Urszulą Zdębińską, z którą w 1847 r. miał syna Mieczysława. Niedługo później, po 1850 r. włascicielem Babina został Stanisław Skaławski, ożeniony z Joanną Nepomuceną Białobłocką, z którą miał sześcioro potomstwa. W rękach Skaławskich wieś pozostawała co najmniej do końca XIX w. Około 1880 r. dzieliła się na dominium o areale 1457 mórg, z 7 domami i 105 mieszkańcami (17 ewangelików, 88 katolików; 37 analfabetów), olędry i samą wieś. Na olędrach było 14 domów i 109 mieszkańców (67 ewangelików, 42 katolików; 31 analfabetów), a we wsi 14 domów i 110 mieszkańców (20 ewangelików, 90 katolików; 34 analfabetów). Stacja pocztowa i gościniec znajdowały się w odległym o 6 km Strzałkowie. W 1909 r. folwark nabył gospodarz Wieczorek z Kopaszyna. W 1930 r. majątek liczył 376 ha, a jego właścicielem był I.P. Tschuschke. Wieś miała w tym czasie 468 mieszkańców; oprócz majątku ziemskiego we wsi znajdowały się wiatraki należące do J. Pomorskiego. W latach 2 wojny światowej wieś nosiła nazwę Babenhausen. Po wojnie majątek został znacjonalizowany. Dwór w Babinie k. Słupcy nie zachował się do czasów obecnych.
Opis wymaga weryfikacji naukowej. Autor nie odpowiada za ew. błędy; być może część znalezionych informacji dotyczy jeszcze innej miejscowości Babin w okolicach Gniezna lub Poznania (oprócz tej k. Środy Wlkp), która nie zachowała się do czasów obecnych. (M.K.)
Źródła:
Teki Dworzaczka (regesty)
Słownik Geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... t. I, W-wa 1880
Wikipedia
Geoportal
Księga Adresowa Polski, Bydgoszcz 1930

Opis

Brak zdjęć i informacji o architekturze nieistniejącego już dworu.

Park

Park dworski z 2 poł. XIX w. o pow. 2,0 ha. W północno-zach. części parku widać miejsce po stojącym tu wcześniej dworze.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.