Skatalogowanych zabytków: 11265
Zarejestruj się
Miniatura Babin
Zdjęcie Marek Kujawa

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.2811, 17.2814

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Babin

Frauenhof (1939-45)

Województwo:wielkopolskie
Powiat:średzki (wielkopolski)
Gmina:Środa Wielkopolska
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Park:nr rej.: 1761/A z 16.05.1977

Stan obecny

Prawdopodobnie własność J.S.T.

Historia

Dwór z XIX w.
Wśród licznych zapisków w regestach Dworzaczka, dość trudno rozgraniczyć historię opisywanej wsi, od Babina leżącego niedaleko na wschód, w pobliżu Słupcy. Wiemy na pewno, że w poł. XVIII w. dziedzicem Babina był Mikołaj Skarbek Malczewski - syn sędziego z Poznania, po którym majątek przejął Ksawery Skarbek Malczewski, po którym z kolei dobra odziedziczyła jego żona - Ludwika Malczewska z Węgorzewskich. W 2 poł. XIX w. Babin był wsią szlachecką, która dzieliła się na trzy zasadnicze części: folwark Babin, folwark Podgay i Bojnice. Łączny areał tych ziem liczył 3397 mórg. Były tu 24 domy, zamieszkałe przez 291 osób, w tym 10 ewangelików i 281 katolików; 96 analfabetów. W 1882 r. zmarł dziedzic - Ignacy Lipiński, który został pochowany w Środzie. Kolejną właścicielką tych dóbr wraz z Bagnowem i Jarosławiem - ogółem 7239 mórg - była hrabina Zamojska. Posesorami w tym czasie była rodzina Braunków: Witold ożeniony z Franciszką Znaniecką herbu Krzywda, pochodzącą z Góry k. Inowrocławia. W 1926 r. w skład majątku wchodziły folwarki Podgaj i Bojnice, a ogólny areał liczył 868 ha, w tym 643,2 ha ziem uprawnych, 60,2 ha łak i pastwisk, 138 ha lasów i 1,3 ha wód. Resztę stanowiły nieużytki. Właścicielem była już wówczas Fundacja im. Władysława Zamojskiego w Kórniku. Generalnym plenipotentem dóbr był A. Pacyński, a zarządcami Witoldowa Braunkowa i Stanisław Leiszner. Po 2 wojnie światowej majątek został znacjonalizowany.
Źródła:
Księga adresowa gospodarstw rolnych woj. poznańskiego, 1926
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, W-wa 1990
Wikipedia
Zdjęcie główne: Marcin Płóciennik.

Opis

Dwór późnoklasycystyczny. Budynek parterowy, nakryty dwuspadowym dachem z użytkowym poddaszem i mieszkaniami w szczytach, podpiwniczony.. W centralnej osi fasady ganek poprzedzony schodami; nad nim wystawka z trójkątnym szczycikiem. Na elewacjach skromny detal architektoniczny. Od wschodu do budynku dostawiono parterową przybudówkę.

Park

Park dworski z poł. XIX w. o pow. 5,66 ha. Przy pomiarze uwzględniłem częściowo zadrzewiony obszar na północ od podwórza gospodarczego. Największe skupienie starodrzewu znajduje się w centralnej części parku.

Inne

Zabudowania gospodarcze.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.