Skatalogowanych zabytków: 11425
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Maćki

Schönbrunn

Województwo:warmińsko-mazurskie
Powiat:węgorzewski
Gmina:Węgorzewo
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z 2 poł. XIX w.
Obiekt:dwór, nr rej.: 1269 z 16.06.1968
Park:park, nr rej.: 460 z 17.03.1986

Stan obecny

Stan własności nieznany.

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w.
Maćki to wieś leżąca nad rzeką Węgorapą (niem. Angerapp), w odległości 2 km na północ od Węgorzewa. Jej inne nazwy to Schönbrunn (niem.) oraz powojenne: Szambrun (1946) i Maciejki (1947). W dawnych wiekach nie istniała, a powstała zapewne pod koniec XVII w. dla rodziny Achtner z Królewca.
Dnia 22 grudnia 1865 r. Carl Max Schweiger (1847-1921), syn Mathiasa i Magdaleny Elisabeth Zenthöfer wybudował tu zespół dworski istniejący do 1945 r. Dobra obejmowały pod koniec XIX w. 210 ha. Był to wówczas powiat węgorzewski w guberni Gumbinnen (obecnie Gusiew - miasto w Rosji). Max z żoną Amelią Altrogge mieli pięcioro dzieci: Ernsta, Maxa, Martę, Paula i Annę Luizę Margareth (ur. 20 stycznia 1888 r.). Niestety nic nie wiadomo na temat dalszych losów synów dziedzica, natomiast Margareth wyszła w 1910 r. za Carla Ernsta Milthalera i miała z nim sześcioro dzieci, z których wiemy o Dorocie (ur. 1912), Urszuli (ur. 1913) i Barbarze (ur. 1915). Dzieci urodziły się prawdopodobnie już w Irsterburg (pow. Wystruć-Czerniachowski) gdzie do męża przeprowadziła się Margareth. Zmarła ona w Ossecken (obecnie Osieki Lęborskie), dnia 23 marca 1945 r. Przed 1945 r. ludność (głównie protestancka) we wsi należała do kościoła parafialnego w Węgorzewie (Angerburg) w kościelnej prowincji Prusy Wschodnie Kościoła Związku Staropruskiego, podczas gdy nieliczni katolicy z M. byli przydzieleni do kościoła "Dobrego Pasterza". W południowej części wsi znajdowała się szkoła ewangelicka. Po wojnie wieś wraz z całymi południowymi Prusami Wschodnimi znalazła się w granicach Polski, a dawne dobra zostały zabrane i rozparcelowane przez skarb państwa.
Ok. 1950 r. na bazie dawnego gospodarstwa powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne, zarządzane przez dyr. Pawła Garbolińskiego. Na pocz. lat 90. XX w. rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego ustawowo zlikwidował PGR-y. W Maćkach majątek uległ częściowej degradacji, wiele zabudowań popadło w ruinę, a pozostałości prawdopodobnie przejęła Jednostka Samorządu Terytorialnego albo AWRSP. W latach 1975-1998 miejscowość należała województwa suwalskiego, a od 1 stycznia 1999 r. - województwa warmińsko-mazurskiego.
Źródła:
Portal Genealogiczny "Compgen", link: https://www.compgen.de/
Wikipedia.DE, link: https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%87ki
Geoportal;
Mapster:
13088 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 1796_Angerburg_1944_UMK_processed.jpg
16830 @ Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Generalstabskarte, ark. poj. /1870 - 1944/
- plik mapy: KDR100_105_Rastenburg_ca1893_DRMC5820105.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Na zachodnim skraju południowej części parku wznosi się budynek, w dł. osi N-S, który może być dawnym dworem, bądź też jest współczesnym obiektem wybudowanym na fundamentach dworu. W celu ustalenia szczegółów niezbędne są dalsze badania terenowe.

Park

Park z 2. poł XIX w. o pow. 1,7 ha, zachowany w granicach sprzed 1945 r.

Inne

Obora, 2. poł. XIX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.