Skatalogowanych zabytków: 11132
Zarejestruj się
Miniatura Lubiń
Zdjęcie Waldemar Sosnowski 2012
Miniatura LubińMiniatura LubińMiniatura LubińMiniatura Lubiń

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.5853, 17.8876

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawarobert rydwelski

Lubiń

Lubin

Województwo:wielkopolskie
Powiat:gnieźnieński
Gmina:Trzemeszno
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność: : Sano Agrar Institut Mero Merkur, Polen

Historia

Dwór z k. XIX w.
Folwark w Lubiniu powstał zapewne dopiero w czasach pruskiej kolonizacji, gdyż w źródłach historycznych nie występują wzmianki o takiej miejscowości. Jest też inna możliwość - brak wzmianek może tłumaczyć fakt, że wieś była własnością klasztoru w Trzemesznie i pozostawała w dzierżawie do czasu zaborów. Ok. połowy XIX w. dobrami zarządzał ekonom Teodor Ossowicki ożeniony z Emilią Kukowską. Niestety tu też nie jesteśmy pewni, czy w zapiskach nie chodziło jednak o Lubiń w powiecie kościańskim. Wiadomo na pewno, że dziedzicem w 2. poł. XIX w. był Bolesław Jarmułt-Mlicki h. Dołęga (1848-1908), ożeniony z Jadwigą Wybicką (1860-1931). Mieli oni córkę Marię, zamężną za Stefana Szumlańskiego h. Korczak. W 1881 r. Bolesław Mlicki sprzedał dobra nieznanemu z nazwiska Niemcowi za kwotę 165 tys. marek. Rok później Mlicki kupił od Radońskiego Skrzetuszewo pod Kiszkowem za 42135 talarów. W 1885 r. na Lubiń składała się wieś i majętność o rozległości 819 mórg. We wsi znajdowało się 25 domów z 244 m-cami, w tym 37 ewangelików i 207 katolików; 87 analfabetów. Wieś terytorialnie leżała w powiecie mogilnickim. Po wyzwoleniu Polski w 1920 r. przeszła w ręce Feliksa Zielińskiego. W 1926 r. pod jego zarządem dobra liczyły 176 ha i wykazywały czysty dochód gruntowy na poziomie 719 talarów. Na ogólny areał składało sie 154 ha ziem uprawnych, 10 ha łąk i pastwisk oraz 12 ha nieużytków. Po 2. wojnie światowej dobra zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego. Na terenie dawnego folwarku utworzono spółdzielnię hodowlaną, zaś w dworku mieścił się biurowiec. Przez wiele lat użytkownikiem obiektu była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Pokój" w Lubiniu. W 2009 r. kupiła go firma Mero-Merkur należąca do niemieckiego holdingu Sano. W 2013 r. wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na rozbiórkę dworu, rzekomo z powodu jego złego stanu technicznego. Dzięki reakcji Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody z Poznania, rozbiórka została wstrzymana do czasu podjęcia decyzji przez starostę powiatu gnieźnieńskiego. Na chwilę obecną (25.07.2017 r.) nie wiemy, czy dwór został ostatecznie rozebrany.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Gosp. Rolnych Woj. Poznańskiego, 1926;
PalukiTV.pl: http://www.palukitv.pl/teksty/70-wulkan/19652-zburzyc-dworek-za-gruz.html;
Mapster:
5549 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/;
Geoportal.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór eklektyczny, parterowy, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi W/SW-E/NE, fasadą zwrócony na N/NW, czyli północ z odchyleniem na zachód. Budynek nakryty jest naczółkowym dachem krytym dachówką, z użytkowym poddaszem i mieszkaniami w szczytach. Środkowa cześć fasady akcentowana jest szeroką piętrową wystawką z ozdobnym pseudobarokowym szczytem. Wejście poprzedzone jest drewnianą werandą. Na elewacjach pozostałości detalu architektonicznego, m.in. boniowane narożniki.

Park

Park z k. XIX w. o pow. ok. 1 ha. Podajemy tylko powierzchnię drzewostanu znajdującego się na płn. od dworu. Przed 2. wojną światową park zajmował tereny zarówno na płn., jak i na płd. od dworu, czyli mógł liczyć ok. 3-3,5 ha. Na terenie całego dawnego zespołu dworskiego wystepują niewielkie obszary drzewostanu pozostałe po dawnym założeniu, np szeroki pas drzew przylegający do Jeziora Popielewskiego. Obecnie pozostałości zespołu są fragmentem większej działki obejmującej też podwórze folwarczne i pas nieużytków od wschodu, na działce ewid. nr 300309_5.0012.104 o pow. 5,1089 ha (Geoportal, 25.07.2017 r.).

Inne

Grodzisko wczesnośredniowieczne nad jeziorem, ok. 500 m. na płd.-wschód od dworu

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.