Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Borucino
Zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Borucino

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaTadeusz Hieronim ( tedesse ) Rzepka

Borucino

Burzen

Województwo:wielkopolskie
Powiat:złotowski
Gmina:Okonek
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Obiekt:dwór, nr rej.: A-538 z 28.11.1986

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z końca XIX w.
Wieś założona została wraz z sąsiednim Pniewem (Pünnow) w 1579 r., z polecenia ks. Barmina Starszego, bądź też Jana Fryderyka, przez Klausa Sommitza. Po jakimś czasie ks. Jan Fryderyk zamienił wieś z Wedingiem von der Osten, za Szadzko (Satzig). W 1623 r. istniał tu kościół ewangelicki podległy synodowi w Szczecinku, a od pocz. XVIII w. będący filią parafii w Ciosańcu. Tutejszy pastor sprowadzony na pocz. XVII w., od 1711 r. mieszkał w Borucinie. Właścicielami majątku były kolejno rody von Falk i von Münchow, a następnie landrat Aegidius Christoph von der Osten ze Szczecinka. W dniu 9 III 1742 r. nastąpił podział majątku, na podstawie którego Borucino dostał syn Aegidiusa - Gerard Kazimierz, następnie potomek tegoż - Aegidius Jerzy Wilhelm von der Osten, wraz z matką i siostrą. Zmarł w 1817 r. i pochowany został w grobowcu rodzinnym w Łomczewie. Na zdewastowanym cmentarzu przykościelnym w Łomczewie zachował się żeliwny krzyż z napisem: "AEGIDIUS GEORGE WILHELM V.D. OSTEN; Erb. und Patronatsherr der Herrschaft Lümzof
Gest. den 2 Mai 1817". Po 2. wojnie światowej na terenie majątku utworzono PGR, rozwiązany w latach 90. XX w. Do dzisiaj żyją potomkowie rodu Osten-Saken: Barbara i Michał, dzięki którym zachował się liczny materiał źródłowy nt. historii rodziny.
źródło:
Wikipedia
Opis miejscowości związanych z polską linią rodu Osten-Saken. Z tejże strony pochodzi również zamieszczone zdjęcie.

Opis

Dwór po licznych przebudowach przypomina skromną siedzibę szlachecką. Składa się z dwóch zasadniczych brył, dostawionych do siebie prostopadle: parterowej nakrytej wysokim dachem dwuspadowym i parterowej z mezzaninem, nakrytej dachem dwuspadowym o łagodnych spadach.

Park

Pozostałości parku o pow. ok. 2 ha. Wyschnięty staw otacza starodrzew z dominującym dębem i kasztanowcami.

Inne

Podwórze folwarczne z zabudowaniami, m.in. spichlerz z XVIII w.
Kościół barokowy, mur. z 1908 r
Pozostałości cmentarza ewangelickiego.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.