Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się

Posadowo

Województwo:wielkopolskie
Powiat:nowotomyski
Gmina:Lwówek
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy
Obiekt:pałac, XVIII, 1870, 1910, nr rej.: 349/A z 29.10.1968
Park:nr rej.: A/2 z 26.02.1948

Stan obecny

Pałac należy do spadkobierczyni. Kiedyś swoją siedzibę miała tu stadnina koni. Obecnie jest w trakcie remontu po pożarze wewnątrz części stropowej, który miał miejsce 15 lutego 2017 r.

Historia

Pałac został wzniesiony w roku 1870 dla Władysława Łąckiego wg projektu Stanisława Hebanowskiego, który był popularyzatorem kostiumu francuskiego w Wielkopolsce. Budowla idealnie komponuje się z przylegającym doń starym, francuskim ogrodem. O wyjątkowości założenia świadczy fakt, iż jeszcze w 1891 r. pisano o nim z zachwytem, pomimo, że wtedy koncepcja kostiumu francuskiego była już nieco przebrzmiała.
„Wspaniały zamek z wieżami w górę strzelającymi, wśród cudnego parku mimo niepogody, uroczo się przedstawiał, a wiekowe drzewa w czworoboki i piramidy strzyżone miły tworzyły obraz, tworząc niejako nić wiążącą przeszłość z teraźniejszością”.

Opis

Budynek w stylu renesansu francuskiego.
Założony na planie prostokąta, murowany, zwrócony elewacją frontową na południe.
Pałac posiada cztery wieże w narożach, a każdej z nich nadano inną formę.
Na osi umieszczono ryzalit z tarasem tralkowym podtrzymywanym przez cztery kolumny.
Ryzalit zamyka attyka z lukarną pośrodku.
We wnętrzu znajdowała się sień z klatką schodową z rzeźbionymi balustradami, a także sala rotundowa (dawna zbrojownia) z neoklasycystyczną dekoracją stiukową.

Park

Ogród powstał wcześniej niż pałac, w 1759 r. Założył go Józef Łącki, podkomorzy brzesko-kujawski, który poślubił w 1758 r. Jadwigę z Werbna Pawłowską, jedyną spadkobierczynię tych dóbr. Łącki zawarł umowę z ogrodnikiem, aby wykopać kanały i postawić dwie fontanny na wzór tych, które stały na poznańskim rynku. Prace nad dostosowaniem terenu do budowy zajęły ponad rok, a było to spowodowane bagnistym terenem. Plany zmieniono i stworzono ogród w typie francuskim. Posadowski park był jednym z najokazalszych założeń w Wielkopolsce, często nazywano go miniaturą parku w Wersalu pod Paryżem. Łąccy często chwalili się, że twórcą ogrodu jest André Le Nôtre (1613-1700) – projektant ogrodu w Wersalu. Niestety nie było to możliwe, gdyż założenie w Posadowie powstało 50 lat po jego śmierci.
Nadano mu formę prostokąta o szerokości 55 m i długości 350 m. Od zachodniej i wschodniej strony umieszczono szpaler grabowo-lipowy o wysokości 7 m, zewnętrznej długości ok. 170 m i wewnętrznej ok. 140 m. Szerokość pomiędzy szpalerami wynosiła 44 m. Park podzielono na 4 tarasy opadające ku północy, przedzielone murkami oporowymi. Tarasy ozdobiono kamiennymi ławami i wazami, w których umieszczano niezapominajki, ulubione kwiaty Emilii Łąckiej z Mielżyńskich, bratki, pelargonie, pacioreczniki i dalie.
Na dwóch pierwszych tarasach, wzdłuż osi głównej, przy pierwszej drodze do niej prostopadłej posadzono 34 cisy drzewiaste o wysokości 10 m. Pierwotnie nadawano im formę słupów o przekroju koła lub kwadratu. Drugi taras tworzyły dęby szypułkowe o obwodach liczących 460 m, a taras trzeci ozdobiony został kamiennymi sfiksami, które niestety uległy częściowej degradacji. Dębom nadano osobliwe nazwy: „hrabia” i „hrabina”. Ostatni, czwarty taras przystrojono stawem z kanałami, nad którymi przerzucono dwa kamienne mostki, ozdobione płaskorzeźbami herbu Łąckich. Za mostkami zbiegały się drogi wychodzące spomiędzy grabowo-lipowych szpalerów. Przy stawku posadzono magnolie, różaneczniki i zespoły wysokich świerków. Na środkowej osi założenia umieszczono szeroką aleję grabową, która stanowiła bardzo ważny element barokowej osi prowadzącej do podjazdu po południowej stronie pałacu do alei idącej w kierunku północnym. Dodatkowo podjazd ozdobiono dwoma symetrycznie rozmieszczonymi formowanymi cisami. W latach 1909-1910 stworzono owalny gazon ze strzyżonymi lipami drobnolistnymi i nisko osadzonym żywopłotem grabowo-bukowym.
W XIX wieku Łąccy zgodnie z panującą modą postanowili stworzyć część krajobrazową na terenie tzw. „Zwierzyńca”, na wschód od ogrodu francuskiego. Od zachodu przypominał on wilgotny las. Drzewostan parkowy tworzyły również imponującej wielkości lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, buki pospolite, topole czarne, białe i kanadyjskie, robinie akacjowe, jesiony wyniosłe, wiązy górskie i szypułkowe, kasztanowiec biały i platan klonolistny. Największą ozdobą ogrodu było 49 cisów pospolitych.
Od 1999 r. zespół pałacowo-parkowy w Posadowie jest w rękach prywatnych. Ogród uległ degradacji, od wielu lat nie prowadzono tu żadnych prac, które mogłyby nadać mu pierwotne formy.

Źródła:
Polanica Grażyna, Park w Posadowie, [w:] „Kronika Wielkopolski”, 1994, nr 3 (70)
Skuratowicz Jan, Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Międzychód 1992
Cynalewski Brunon, Zamki i pałace Wielkopolski, Poznań 1986
Tekst: Paulina Maciejewska

Inne

Zespół folwarczny z XIX/XX w., nr rej.: 2083/A z 22.04.1986:
Oficyna.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Tomek Malik6 lat temu
Kolejna perełka w rękach prywatnych i co z tego wynika - niedostępna dla turystów. Żal...
Gdyby nie te prywatne ręce zajmujące się tą perełką to uległaby ona pewnie kompletnej dewastacji...
Bogdan Adler6 lat temu
Mam tylko nadzieję - że któryś kolejny Minister Kultury i .. tego tam .. potwierdzi Narodowi i właścicielom obiektów zabytkowych - że oprócz wartości placu , wartości architektoniczno-administracyjnej to te obiekty stanowią wartość kulturalną , kulturową i Dziedzictwo Narodowe bądź Europejskie i jednym z obowiązków Właściciela , który powinno wymagać Państwo - jest choć szczątkowa dostępność w/w wartości ich publicznemu Właścicielowi ... ( Choćby na wzór Francji i Wielkiej Brytanii ... )
Coś w temacie ochrony zabytków w innych krajach europejskich: https://nid.pl/upload/iblock/ee5/ee504193715edc082e7f17af30f51986.pdf Generalnie, w zamian za jakieś tam dofinansowanie, prywatny obiekt ma być udostępniony dla publiki przez pewną ilość dni w roku...
Bogdan Adler6 lat temu
Uogólniając : Są w świecie rozwiązania zapewniające dostępność Narodu do tzw. Dóbr Kultury ... A na polskich stepach ???? . Muzea i skanseny ....
Czyli tak: naprzód narzekamy że zabytek ulega dewastacji przez czas i okolicznych mieszkańców bo państwowy właściciel nie dba. Jak jest prywatny właściciel który dba to narzekamy że nie udostępnia. (A nie udostępnia bo pewnie musiałby ktoś tym się zajmować na koszt właściciela i pilnować porządku. Kłania się sprawa kosztów...). A jak już udostępnia za biletami to pewnie będziemy narzekać że zbyt drogie te bilety... a przecież chodziło nam zasadniczo o to by zabytek nie niszczał... więc?
Piękny pałac wybudowany w 1869-r oraz piękny park francuski w Posadowię k.Lwowka Wlkp . Majątek nalezą do zacnych wielkopolskiej rodziny Łęckich spokrewnionych z rodzina Sczanieckich ( Emilia wolontariuszka ) . Te dwie rodziny jak Malo kto w Polsce wałczyły z zaborca ( Prusaki ).. W XIX w założyli w Poznaniu Bazar oraz w Wlkp ,banki by chronić Polaków przed zniemczeniem i przejmowaniem majtków przez zaborcę...to wyjątkowe 2 rodziny w skali Polski ,jestem za ponownie ta rodzina stała się właścicielami tego pałacu ..Od 2001 r spadkobiercy Łąckich odzyskali pałac i ogród. .. , Znam ten palac osobiście i z lektur historycznych od wielu,wielu lat .
.
PS. dodaje zdjęcia
witam . co Wam ten palac w Posadowie przypomina -- . bylo tam ostatnio spotkanie
Bogdan Adler6 lat temu
Bardzo podobny do Tarc !!