Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Posada
Zdjęcie Grzegorz Gąsior 2006

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Posada

Województwo:wielkopolskie
Powiat:koniński
Gmina:Kazimierz Biskupi
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy z 2 poł. XIX w., nr rej.: 385/127 z 2.09.1985

Stan obecny

Własność J.S.T.

Historia

Pałac z 2. poł. XIX w.
Posada to niewielka, malowniczo położona wieś, tuż obok zach. granicy miasta Konina. Miejscowość w dawnych wiekach nie istniała, a jej ziemie wchodziły w skład dóbr Woli Łaszczowej. Pierwsze wzmianki o Woli pochodzą dopiero z k. XVI w., a jej właścicielami, jak łatwo się domyślić, byli Wolscy. Pierwszym z tej rodziny był Jan, następnie jego syn Andrzej i tegoż syn – również Andrzej. Ten ostatni miał brata Jana, a ożeniony był z Jadwigą Dąbrowską (z Markowic na Kujawach). Zmarł w 1639 r. po czym rodzina ze względów finansowych postanowiła puścić wieś w dzierżawę. Wdowa wraz z synami: Janem i Adrianem oraz córką Anną sprzedali Wolę Stanisławowi Kurnatowskiemu h. Łodzia, ożenionemu z Katarzyną Słupską. Ten zapewne nie był dobrym gospodarzem, bo w 1665 r. odbyła się egzekucja, nie tyle samego Kurnatowskiego, co jego majątku. Kolejnym właścicielem został Świętosław Żychliński h. Szeliga, ożeniony z Zofią ze Słup (Słupską). Na skutek różnych dziwnych transakcji, wyderków, cesji i spadków, wieś w 1680 r. należała ponownie do Kurnatowskich, a konkretnie do synów Stanisława: Stanisława, Jana i Dobrogosta. Ci w imieniu swoim i sióstr Anny i Zofii, postanowili sprzedać Wolę konwentowi kamedułów kazimierskich, za kwotę 16 tys. złp. Jeszcze przez kolejny rok różni spadkobiercy przekazywali kamedułom pewne kwoty pochodzące z zapisów, np. od wdowy po Żychlińskim, a od 1680 r. zapiski (regesty) o Woli Łaszczowej się urywają. Ostatnią wzmianką jest informacja o przekazaniu poddanych ze wsi Bielawy kamedułom, pochodząca z 1764 r. Możemy domniemać, że zakon istniał co najmniej do rozwiązania Księstwa Warszawskiego, czyli do 1815 r. W późniejszym okresie ok. 1 kilometra na południe od Woli utworzono folwark o nazwie Posada Łaszczowa. Początkowo należał on do dóbr wolskich, razem z niewielkim folwarkiem Olesin, który utworzono nieco dalej na zachód od Posady. Miejscowości te nosiły niemieckie nazwy Zrekie i Soflenberg, należały do gminy i parafii Gosławice. W 2. poł. XIX w. właścicielem tych dóbr był Władysław Wierusz-Kowalski z Kowali h. Wieruszowa, ożeniony z Aleksandrą Chudzyńską z Chudzyna h. Cholewa. Mieli oni syna Karola, później znanego malarza, ożenionego dwukrotnie: w 1901 r. z Janiną Wilską h. Półkozic, a w 1939 r. z Zofią Marianną Wandą Koszutską h. Leszczyc. Z Janiną miał jedyną córkę Aleksandrę, zamężną za Kazimierza Strzembosza. Jego krewnym (stryjecznym bratem jego ojca) był Alfred Wierusz-Kowalski, który kupił pobliski Mikorzyn (obszerny opis M. znajduje się w naszym katalogu). Alfred był dla Karola wzorem i niedoścignionym mistrzem. Obrazy Karola nie miały takiej ekspresji i polotu, aczkolwiek i on, wzorując się na Alfredzie, próbował malować obrazy poświęcone myślistwu i życiu wiejskiemu. W Posadzie zamieszkał w 1899 r., wcześniej podobnie jak Alfred uczył się i przebywał w Monachium. Po powrocie zajął się sprawami majątku, ale także działalnością społeczną. Był m.in. sędzią pokoju i naczelnikiem straży ogniowej. W 1926 r. dobra pod jego zarządem liczyły 468 ha. Po 2. wojnie światowej Karol również malował; zamieszkał w Poznaniu gdzie prowadził salon sztuki (przy ul. Piekary).
Pałac w Posadzie po wojnie przeznaczony został na cele mieszkaniowe. Do dnia dzisiejszego znajduje się w posiadaniu lokalnej jednostki samorządu terytorialnego.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Regesty), Biblioteka Kórnicka P.A.N.;
Marek Jerzy Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego;
Księga Adresowa Polski dla Przemysłu, etc.. 1930;
Geoportal
Mapster:
11764024 @ Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, Топографическая Карта Царства Польского, Carte Topographique du Royaume de Pologne (Mapa Kwatermistrzostwa) 1:126 000
- plik mapy: TKKP126K_ark-03_Kol_I_Sek_II_ Konin_600dpi_BCPolona.jpg
5968 @ Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/
- plik mapy: 3775_Konin_1944.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Pałac w Posadzie choć uznawany za eklektyczny, jest typowym przykładem budowli neogotyckiej, z elewacjami zwieńczonymi sterczynami i krenelażem. Wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi N-S, fasadą skierowany jest na wschód. Budynek jest piętrowy i posiada zróżnicowaną bryłę. Przed wejściem znajduje się okrągły podjazd.

Park

Park z k. XIX w. o pow. 5,53 ha.

Inne

Kościół wybudowany w 1989 r., par. p.w. Alberta Chmielowskiego

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.