Skatalogowanych zabytków: 11266
Zarejestruj się

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 50.4643, 19.7852

Udórz

Województwo:śląskie
Powiat:zawierciański
Gmina:Żarnowiec
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Park:nr rej.: A-1273/81 z 17.12.1981

Historia

Pozostałości warowni posadowione są na wyniosłym wzgórzu zwanym Zamczyskiem, nad rzeką Udorką na wschód od wsi. W latach 1987-1988 i 1990 warownia została przebadana metodami wykopaliskowymi przez J. Pietrzaka oraz A. Bartczaka. W ich wyniku odczytano zarys murów obwodowych.
Był to nieregularny pięciobok o wymiarach około 30 X 11 X 31 X 19 X 20 m. Wewnątrz obwodu nie natrafiono na żadne pozostałości działalności człowieka ani zabudowy. Badacze wysuwają więc hipotezę, że rozpoczęte na przełomie XIV i XV wieku budowa warowni nie została nigdy ukończona. Potwierdzają ją źródła pisane, które już od 1232 wzmiankują wieś, milczą zaś na temat zamku. Dopiero opisy parafii z końca XVIII wieku mówią o ?śladach ruin zameczku?.
Warownię zaczął wznosić najprawdopodobniej Iwo z Obiechowa herbu Wieniawa ? dziedzic Udorza, wielkorządca krakowski (1398-1400), starosta ruski (1411-1421). Przerwanie prac budowlanych nie zostało wyjaśnione. Stwierdzono natomiast, że umocnienia ziemne znajdujące się na wschód od założenia zostały wzniesione dużo wcześniej i są wynikiem funkcjonowania tu kultury łużyckiej.

Park

Park z końca XIX w.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.