Skatalogowanych zabytków: 11397
Zarejestruj się

Tarchomin

Województwo:mazowieckie
Powiat i gmina:Warszawa
Rodzaj obiektu:Dwór

Historia

Dwór powstał zapewne po roku 1738, w którym właścicielem miejscowego majątku został Józef Kanty syn Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego. Dworek jest klasycznym przykładem małej, wiejskiej siedziby szlacheckiej. W 1790 roku po śmierci fundatora dworu, jego właścicielem stał się Tadeusz Mostowski- najmłodszy poseł na Sejm Czteroletni. Była to ulubiona siedziba przyszłego ministra spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, dlatego też zapragnął on wznieść w tym miejscu bardziej okazałą rezydencję. O projekt został poproszony wzięty warszawski architekt Szymon Bogumił Zug. Do realizacji jednak nie doszło, a z wielkiego założenia powstała jedynie boczna oficyna pałacowa i tak przewyższająca skalą stary dwór. Co do autorstwa oficyny jasności nie ma. Istnieje hipoteza, że jego twórcą był Henryk Ittar. Po powstaniu listopadowym Tadeusz Mostowski musiał emigrować co przesądziło sprawę i inwestycja nie mogła być już dokończona. Nowym właścicielem majątku stał się Paweł Aleksandrowicz Muchanow- szef sztabu wojsk rosyjskich przy księciu Iwanie Paskiewiczu i przedstawiciel władz zaborczych. Muchanow zafascynowany polską arystokracją wżenił się w nią biorąc za żonę Józefę z Mostowskich. Stał się tym samym prawnym właścicielem dworu i oficyny tarchomińskiej. Pełnił wówczas funkcję tajnego radcy stanu i dyrektora głównego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchowych oraz kuratora okręgu naukowego warszawskiego. Następnym właścicielem majątku został płk Siergiej Siergiejewicz Muchanow, który przed wybuchem powstania styczniowego pełnił funkcję oberpolicmajstra okręgu warszawskiego. Do 1880 pełnił rolę prezesa dyrekcji Warszawskich Teatrów Rządowych. Był również głównym zarządcą pałaców carskich w Królestwie Polskim. Nowy właściciel dóbr ożeniony z Marią z Nesselrodów Kalergis. Była to znana pianistka ucząca się sztuki u samego Chopina w Paryżu. Dzięki pozycji męża miała silny wpływ na działania teatrów w Królestwie Polskim. Jej kontrowersyjne poglądy polityczne i odrzucenie żałoby po przegranym powstaniu styczniowym spotkało się z krytyką społeczną. Od roku 1881 właścicielem Tarchomina został Władysław Kisiel Kiślański. Była to istotna postać życia gospodarczo- kulturalnego końca XIX i początku XX wieku. Nowy właściciel pełnił między innymi funkcję szambelana papieża Piusa XI. Po śmierci zapisał w testamencie majątek tarchomiński Fundacji im. Ojca Świętego Piusa XI na Dom Inwalidów Wojennych Wojska Polskiego. Dzięki nowemu właścicielowi jakim był kościół zabytek przetrwał niemal bez żadnych zmian do dziś. Po wojnie częstym gościem we dworze był prymas Stefan Wyszyński.

Opis

Dwór drewniany i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta o regularnej bryle, parterowy, podpiwniczony, z wysokim dachem łamanym typu polskiego o połaciach krytych gontem. Całość posadowiona na wysokiej podmurówce. Elewacja frontowa 7 osiowa z 3 osiowym, czterokolumnowym gankiem toskańskim umieszczonym centralnie. Ganek wieńczony trójkątnym szczytem dekorowanym motywem promieniście rozchodzących się listew oraz sterczyną we zwieńczeniu. Ganek poprzedzony został jednobiegowymi schodami tej samej szerokości. Prostokątne otwory okienne dekorowane profilowanymi opaskami. Całość skomponowana została w duchu barokowym.
Oficyna pałacowa murowana z cegły i otynkowana, posadowiona na planie prostokąta, o regularnej bryle, piętrowa, podpiwniczona, z mieszkalnym poddaszem nakrytym dachem czterospadowym o połaciach krytych dachówką ceramiczną z symetrycznie rozmieszczonymi lukarnami. Elewacja frontowa 13 osiowa z 3 osiowym, wgłębnym, czterokolumnowym portykiem toskańskim w wielkim porządku umieszczonym centralnie. Pod portykiem umieszczono wejście główne na osi oraz okno półokrągłe. Skrzydła boczne wyposażone w balkony z tralkowymi balustradami na osiach środkowych. Wystrój elewacji ograniczony do pasowego boniowania w partii parteru, profilowanych opasek prostokątnych otworów okiennych oraz wydatnego, profilowanego gzymsu koronującego. Całość skomponowana w duchu klasycyzmu.

Park

Zachował się park krajobrazowy.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.