Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Czerwin
Zdjęcie Napoleon 2008
Miniatura CzerwinMiniatura CzerwinMiniatura CzerwinMiniatura Czerwin

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Czerwin

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Jarosław Bochyński

Czerwin

Województwo:mazowieckie
Powiat:ostrołęcki
Gmina:Czerwin
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Obiekt:dworski, XVII/XVIII, 2 poł. XIX w., nr rej.: A-495 z 27.01.1984 i z 25.04.1984

Stan obecny

Własność prywatna. Dwór odbudowany od podstaw.

Historia

Pierwotny dwór powstał w I połowie XVIII wieku dla rodziny Celińskich. W trakcie swego funkcjonowania siedziba doczekała się kilku przebudów. Najpierw w 1850 roku przebudował ją zapewne August Schurr. Na początku XX wieku inicjatywy następnej przebudowy podjął się Wawrzyniec Andlauer. Dwór powstały w tym czasie został jednak odbudowany praktycznie od fundamentów i obecnie wznosi się budowla nawiązująca formą do swego pierwowzoru natomiast nieprawdziwa historycznie. Miejscowość sięga swym rodowodem epoki średniowiecza. W roku 1393 właścicielem miejscowych ziem byli Mikołaj, Jakub, Maciej, Dobiesław Kaimowie z Niestępowa. W roku 1425 posiadłość należała już w części do Wielisława Bacza z Buczyny- protoplasty Czerwińskich herbu Lubicz, w części od 1448 roku do Wawrzyńca Ponikiewskiego. W XVI wieku część majątku należała do Mikołaja Czerwińskiego a następnie w części lub w całości do Jakuba Grodzickiego (zm. 1609)- wojskowego łomżyńskiego. Później majątek przeszedł na jego syna Piotra Jakuba Grodzickiego (zm. 1661)- kasztelana zakroczymskiego, w następnie na jego zięcia Janusza Wessla (zm. 1667)- wojewody płockiego. W roku 1683 posiadłość należała do Stanisława Wessla- kasztelana warszawskiego, w II ćwierci XVIII wieku majątek został przejęty przez Józefa Celińskiego. W 1783 roku majątek należał do Marianny z Szostkowskich, wdowy po podczaszym czernichowskim Józefie Celińskim, ministrze króla Stanisława Leszczyńskiego. W wieku XIX dwór należał do Łubieńskich, od 1850 roku do Schurrów, od 1870 roku do Andlauerów. W latach 1933-1939 posiadłość przeszła w posiadanie Konarskich. W okresie okupacji majątkiem zarządzali administratorzy niemieccy . W 1944 roku majątek rozparcelowano między pracowników folwarcznych i miejscowych rolników, pozostała niewielka resztówka wraz z parkiem . Resztówka ta w latach 1965-1975 przeznaczona była na działalność handlowo usługową i mieszkalną . Miedzy innymi wybudował tu swoje warsztaty Państwowy Ośrodek maszynowy. W dworze mieszkali lokatorzy aż do 2004 roku. W 2003 dwór został sprzedany osobie prywatnej. Dwór został odbudowany od poziomu fundamentów przez właściciela prywatnego. W otoczeniu zachowały się resztki parku.

Opis

Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na wydłużonym, nieregularnym planie, o nieregularnej bryle. Parterowy korpus główny został poprzedzielany poprzecznymi, piętrowymi ryzalitami. Całość nakryta dachem dwuspadowym. Połacie kryte dachówką. Ryzalit środkowy z wejściem głównym trójkondygnacyjny, trzy osiowy, zwieńczony trójkątnym szczytem z półokrągłym otworem okiennym umieszczonym ponad profilowanym gzymsem koronującym. Ryzalit poprzedzony został portykiem toskańskim wspartym na parach kolumn toskańskich rozmieszczonych po obu bokach. Powyżej portyku umieszczono otwarty taras. Na osi głównej ryzalitu umieszczono otwory drzwiowe i boczne otwory okienne mniejszej wielkości. Ryzalit flankowany został gładkimi lizenami narożnymi. Ryzality boczne dwukondygnacyjne i jednoosiowe, zwieńczone trójkątnymi szczytami i nakryte daszkami dwuspadowymi. Podobnie jak w ryzalicie środkowym również tutaj zastosowano narożne, gładkie lizeny. Pomiędzy ryzalitem środkowym a wschodnim umieszczono w elewacji triadę okien zamkniętych półkoliście. Poza ryzalitem wschodnim umieszczono wejście boczne do dworu zabudowane prostokątną sionką z boniowaniem narożnym, zwieńczoną trójkątnym szczytem. W połaciach dachowych lukarny zamknięte półkoliście. Całość skomponowana w duchu neorenesansu.

Park

Park.

Inne

Zdjęcie 1967 - J. Sułek
Zdjęcie 1984 - A. Rutkowski
Zdjęcia 2003, 2005 - Tygodnik Ostrołęcki

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.