Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się
Miniatura Chamsk
Zdjęcie Anna Bonisławska 2013
Miniatura ChamskMiniatura ChamskMiniatura Chamsk

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Chamsk
Zdjęcie Napoleon 2009

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 53.0233, 19.9314

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Roman KatolikJarosław Bochyński

Chamsk

Województwo:mazowieckie
Powiat:żuromiński
Gmina:Żuromin
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z XIX w., nr rej.: A-244 z 15.10.1981

Stan obecny

Sala weselna "Słoneczny Dworek"

Historia

Dwór został wybudowany w II połowie XIX wieku dla rodziny Chamskich- właścicieli miejscowego majątku. Od roku 1863 posiadłość przechodzi na rzecz rodziny Bergów. W roku 1905 właścicielem posiadłości jest Rudolf Berg. Po zakończeniu II Wojny Światowej we dworze ulokowało się miejscowe PGR. W latach 1975-85 przeprowadzony został generalny remont dworu, który dotyczył stopów, więźby dachowej i poszycia połaci, zmieniono układ pomieszczeń i przeniesiono w inne miejsce klatkę schodową, kompletnej wymianie uległa też stolarka drzwiowa i okienna. W roku 1993 PGR został zlikwidowany a dwór od tej pory pozostaje pusty i niezabezpieczony. Przyczynia się to do szybkiej dewastacji i rozkradania budynku. Pod koniec lat 90 tych sytuacja nie uległa zmianie. Dwór w dalszym ciągu ulegał szybkiej degradacji. Ówczesnym właścicielem zabytku była Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa a dzierżawcą Spółki Cywilna Rolnik w Chamsku.
Pod koniec sierpnia 2008 roku Dwór w Chamsku zyskał nowych właścicieli, którymi zostali Karolewscy, nie mając jeszcze wtedy dokładnie sprecyzowanych planów co do wykorzystania tego obiektu. Budynek został zabezpieczony i zamknięty dla osób trzecich, a w celu pozbycia się wody z piwnic został wykonany drenaż melioracyjny. W 2012 roku rozpoczęto kapitalny remont. Przeprowadzono rozbiórkę tzw. przybudówki, która nie nadawała się do remontu i wyglądem odbiegała od Dworku. W jej miejsce wybudowana została nowa część, dopasowana do stylu Dworku. W dolnej kondygnacji powstała sala bankietowa, górną kondygnację przystosowano do pomieszczeń sypialnych. Dokonano remontu więźby dachowej i pokrycia dachu. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano elewację zewnętrzną. Odnowiono gzymsy zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, przywracając tym samym dawny wygląd Dworu. W parku usunięto chaszcze i zarośla zgodnie z Planem Rewitalizacji Parku zatwierdzonym przez Konserwatora Zabytków. Zostały wykonane alejki, posiano trawę, usunięto zniszczone drzewa, a w przyszłości planowane jest zasadzenie nowych.

Opis

Dwór murowany z cegły i otynkowany, posadowiony na planie prostokąta, podpiwniczony, parterowy z mieszkalnym poddaszem przekrytym dachem dwuspadowym o połaciach krytych wtórnym eternitem. Na osi głównej umieszczono obustronny, piętrowy ryzalit wieńczony trójkątnymi ścianami szczytowymi, przekryty dachem dwuspadowym. Elewacje wzdłużne 9 osiowe, z 3 osiowym ryzalitem umieszczonym centralnie. Od frontu ryzalit poprzedzony został zabudowaną, przesklepioną sionką, mieszczącą wejście główne zamknięte półkoliście i parę, symetrycznie rozmieszczonych okien również zamkniętych półkoliście. Przed drzwiami ulokowano krótkie, jednobiegowe schody. Sionka rozczłonkowana jest 4 pilastrami toskańskimi. Nad nią umieszczono otwarty taras. Elewacja piętra dekorowana boniowaniem pasowym oraz boniowanymi lizenami na narożach. Ponad gzymsem koronującym umieszczono fryz dekorowany prostokątnymi niszami. W partii szczytu umieszczono oculus. Analogiczne lizeny umieszczono na narożach korpusu. Otwory okienne dekorowane płaskimi opaskami oraz prostymi gzymsami nadokiennymi. Od zachodu ulokowano wtórną, parterową przybudówkę. Układ wnętrz dwutraktowy, gruntownie przekształcony. Dawne wyposażenie zostało zlikwidowane. Całość została skomponowana w duchu późnego klasycyzmu.

Park

Pozostałości po parku z okazami starodrzewu.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.