Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Rokitnica
2007, zdjęcie Damian Marcińczak

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Damian Marcińczak

Rokitnica

Województwo:dolnośląskie
Powiat:złotoryjski
Gmina:Złotoryja (wiejska)
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Obiekt:ruiny zamku, nr rej.: 569 z 18.03.1959

Historia

W miejscu późniejszego murowanego zamku istniało wczesnośredniowieczne założenie obronne z umocnieniami drewniano-ziemnymi. Murowany zamek datowany jest na II ćwierć XIII wieku i jego fundację przypisuje się księciu Henrykowi Brodatemu. Wg B. Guerquina zamek był jedną z najstarszych murowanych warowni na terenie Śląska. Warownia ulokowana była na prawym brzegu rzeki Kaczawy i pełniła funkcję strażnicy brodu, komory celnej jednocześnie ochraniając pobliskie kopalnie złota. Na II połowę XIII wieku i początek wieku XIV datuje się rozbudowę zamku. Z roku 1319 pochodzi wzmianka o kaplicy zamkowej. W 1451 roku warownia została zniszczona w wyniku wojny z mieszczanami świdnickimi oraz wrocławskimi. Do dziś po założeniu zachowały się szczątki murów i zwaliska głazów. Teren ruin badany był przez E. Niemczyka. Pozostałości po zamku są na tyle czytelne, że udało się odtworzyć jego układ przestrzenny.
Zamek posadowiony był na planie czworokąta o wymiarach 38/44 m z lekko załamaną kurtyną zachodnią. Od północy znajdował się dom mieszkalny posadowiony na planie prostokąta o wymiarach 10/34 m. Była to inwestycja późniejsza. Od strony dziedzińca do domu głównego przylegała wielobocznie zamknięta kaplica. Założenie otoczone było czworobokiem murów obwodowych oraz fosą.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Karol Barsolis Turysta Kulturowy 6 lat i 5 miesięcy temu
Zamek w Rokitnicy to jeden z najstarszych murowanych zamkow w Polsce ,
to zamek Piastów Śląskich zwiazany z Henrykiem Brodatym i jego żoną Jadwigą ( święta Jadwiga beatyfikowana w 1267 r)/////////////////
.
Karol Barsolis