Skatalogowanych zabytków: 11308
Zarejestruj się
Miniatura Jabłonów
2018, zdjęcie Andrzej Kwasik
Miniatura JabłonówMiniatura JabłonówMiniatura JabłonówMiniatura JabłonówMiniatura Jabłonów

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Andrzej Kwasik

Jabłonów

Schoenbrun

Województwo:lubuskie
Powiat:żagański
Gmina:Brzeźnica
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, XVIII-XIX w.
Obiekt:dwór, nr rej.: 1285 z 28.09.1964
Park:nr rej.: 3178 z 3.08.1981

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór został wzniesiony w Jabłonowie, będącym w rękach zakonu augustynianów od poł XIII w., dla opata żagańskiego. Obiekt został wyremontowany w 1752 r. W roku 1810 Jabłonów staje się własnością Państwa Pruskiego i pozostaje nią do 1945 r. W tym czasie pałac wraz z majątkiem jest wydzierżawiany urzędnikom królewskim. Von Sametzki zarządza dworem w 2 poł. XIX w. i wtedy właśnie zostaje dobudowane skrzydło zachodnie. Po II w. ś. zostaje przejęty przez Skarb Państwa i jest użytkowany przez PGR, następnie zarządza dworem Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie w rękach prywatnych.

Opis

Barokowy dwór założony na planie prostokąta z dobudówką od strony zachodniej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dachem mansardowym. Część wschodnia jest pierwotną budowlą, zaś fragment zachodni, na odcinku trzech osi w elewacji frontowej (południowej) został dobudowany w 2 poł. XVIII w. Wydłużenie budynku zachwiało symetrię w kompozycji elewacji. Część starsza z pięcioosiową fasadą ma podkreślone trzy środkowe osie pseudoryzalitem. To w pseudoryzalicie było, umieszczone centralnie, pierwotne wejście, po którym dziś pozostał ślad w postaci zamkniętego półkoliście otworu zwieńczonego kartuszem z herbem opackim. Wejście do budynku umieszczono w części dobudowanej, w trzeciej osi od zachodu, w przyziemiu, a nad nim balkon. Tylna elewacja niesymetryczna z dwom wejściami. W osi trzeciej od strony zachodniej umieszczono w dachu małą wystawkę. Elewacja wschodnia z dwuosiowym pseudoryzalitem zamkniętym trójkątnym naczółkiem. Otwory okienne prostokątne, otoczone opaskami. Naroża budynku zostały zaakcentowane pasami boniowań, zaś podziały horyzontalne to cokół, gzyms międzykondygnacyjny i szeroki gzyms wieńczący. W elewacji północnej boniowane pasy również między pasami okien.

Park

Park krajobrazowy z 2 poł. XVIII w., założony w kierunku zachodnim i południowym od dworu.

Inne

Oficyna wybudowana razem z dworem, pierwotnie jako kuchnia, nr rej.: 1285 z 28.09.1964
Gotycki jednonawowy kościół pw. Św. Andrzeja z przełomu XIII i XIV w. z kruchtą i wieżą z XV w. Zachowany gotycki dzwon z 1448 r.
Barokowa kaplica pasyjna z XVIII w.

Dawna karczma lub dwór sołtysi wybudowany w 1726 roku, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego XVII wiecznego.

tekst: koci pazurek 2010

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.