Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Drzonów
2018, zdjęcie Andrzej Kwasik
Miniatura DrzonówMiniatura DrzonówMiniatura DrzonówMiniatura DrzonówMiniatura DrzonówMiniatura DrzonówMiniatura Drzonów

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Andrzej Kwasik

Drzonów

Drehnow

Województwo:lubuskie
Powiat:zielonogórski
Gmina:Świdnica
Rodzaj obiektu:Pałac

Rejestr zabytków

Zespół:pałacowy z pocz. XIX w.
Obiekt:pałac, nr rej.: 2036 z 29.04.1971
Park:nr rej.: 3273 z 19.03.1993

Stan obecny

Obiekt użytkowany przez Lubuskie Muzeum Wojskowe.

Historia

Usytuowany w centrum wsi Drzonów pałac został zbudowany w ciągu pierwszego dwudziestolecia XIX w. (budowę ukończono w 1816 r.) dla rodziny von Misitschek. W roku 1853 posiadłość nabył Leonard von Klinckowström. W 1868 r. pałac został przebudowany przez syna Leonarda ? Ernsta Carla Thurna von Klinckowström, który zawiadywał majątkiem do 1902 r. Następnie majątek przechodzi w ręce Willibalda hrabiego von Schmettow, po którego śmierci przechodzi na żonę, zaś następnie, aż do II w. ś. jest zarządzana przez hrabiego Gottfrieda von Schmetow. Po roku 1945 majątek został znacjonalizowany, a w pałacu mieściła się szkoła wraz z mieszkaniami nauczycieli. Następnie budynek przejęło Muzeum Ziemi Lubuskiej, zaś do dziś od lat 80-tych teren założenia pałacowo ? parkowego wykorzystywany jest przez Lubuskie Muzeum Wojskowe.

Opis

Klasycystyczny pałac wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, dwukondygnacyjny z dwuspadowym dachem. Elewacja ogrodowa (niegdyś frontowa) dziewięcioosiowa, w części czterech środkowych osi podkreślona pseudoryzalitem zamkniętym trójkątnym naczółkiem. W parterze na odcinku ryzalitu wejście do budynku poprzedzone tarasem i prowadzącymi do niego schodami lustrzanymi. Do elewacji frontowej (południowej) w jej części środkowej, dostawiono pięcioboczny, przykryty dachem płaskim, ryzalit z wejściem głównym do budynku w przyziemiu. Od strony elewacji wschodniej (bocznej) znajduje się dobudówka z trójbocznym ryzalitem, przykryta dachem płaskim, a od strony zachodniej w elewacji umieszczony wykusz, zwieńczony balkonem z tralkową balustradą. Detal architektoniczny elewacji to opaski otworów okiennych, cokół, gzyms międzykondygnacyjny oraz koronujący, tworzące podział horyzontalny zaś podział pionowy tworzą lizeny i pilastry.

Park

Park - pozostałość po okazałym ogrodzie krajobrazowym ze stawem założonym na początku XIX w.

Inne

Ekspozycja muzealna ? kolekcja ciężkiego sprzętu wojskowego oraz kolekcja lotnicza ? zlokalizowana na terenie przyległym do pałacu.
Klasycystyczny kościół w Drzonowie.

tekst: koci pazurek 2010

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Andrzej Kwasik3 lata i 4 miesiące temu
Miłośnicy militariów i nie tylko oni mogą tu spędzić dużo czasu :)