Skatalogowanych zabytków: 11333
Zarejestruj się

Wieluń

Województwo:łódzkie
Powiat:wieluński
Gmina:Wieluń
Rodzaj obiektu:Zamek

Rejestr zabytków

Obiekt:piwnice dawnego zamku, obecnie w budynku starostwa, nr rej.: 971 z 30.12.1967

Historia

Królewski zamek wzniesiony z miejscowego wapienia jurajskiego, posadowiony został w południowo-wschodniej części miasta lokacyjnego. Wg Jana z Czarnkowa fundatorem warowni był Kazimierz Wielki. Założenie przylegało do murów miejskich ale było od niego oddzielone fosą. W roku 1791 zamek został strawiony przez pożar a na przełomie XVIII i XIX wieku jego pozostałości zostały rozebrane przez Prusaków.
Teren po założeniu został zabudowany nowymi budowlami. Pozostałości średniowiecznego zamku znajdują się pod ziemią. Dotychczas nie zostały one objęte szczegółowymi badaniami choć doczekały się sporej literatury. W 1311 roku odnotowano drewniano-ziemne castrum, o nieznanej dokładnie lokalizacji. Po śmierci fundatora zamek przeszedł w posiadanie księcia Władysława Opolczyka stając się drugą po Bolesławcu nad Prosną najpotężniejszą jego rezydencją na ziemi wieluńskiej. Władysław Jagiełło odzyskując zamek poczynił z niego siedzibę królewską a potem starościańską. W połowie XV a także w trakcie potopu w XVII wieku zamek był niszczony i trawiony przez pożary.
W 1588 roku w zamku przed bitwą pod Byczyną rezydował pretendent do korony polskiej Maksymilian Habsburg. W roku 1673 nastąpiła odbudowa założenia podjęta przez starostę Hieronima Olszewskiego. Warownia nie zwiększyła wówczas swych walorów obronnych. Zamek został ostatecznie zniszczony w 1791 roku. Układ przestrzenny zamku jest nam znany z dokumentu lustracyjnego z lat 1564-1565. Założenie miało wówczas formę regularnego czworoboku. Wewnątrz obwodu murów stał główny dom oddzielony dziedzińcem. Drugi dom północno-wschodni umieszczony był przy budynku bramnym, od strony miasta. Założenie wyposażone było w wolnostojącą wieżę tzw. białą wieżę starą, którą rozebrano z rozkazu królowej Bony. Jej powstanie należy łączyć z przebudową zamku kazimierzowskiego podjętą przez Władysława Opolczyka w ostatniej ćwierci XIV wieku. Pozostałości średniowiecznego założenia zachowane pod ziemią oraz w ścianach nowszych budynków wymagają przeprowadzenia szczegółowych badań.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.