Skatalogowanych zabytków: 11265
Zarejestruj się

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 51.9892, 22.3651

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Daniel Brzeziński

Krynka

Województwo:lubelskie
Powiat:łukowski
Gmina:Łuków (wiejska)
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski i folwarczny z pocz. XX w., nr rej.: A-470 z 21.04.1998

Stan obecny

Dwór w rękach prywatnych. Odnowiony.

Historia

Dwór z pocz. XX w.

Wieś Krynka powstała prawdopodobnie przy końcu XV lub na początku XVI w. Wieś tę zamieszkiwali włościanie, którzy podlegali pod starostę powiatu łukowskiego. W imieniu starosty folwarkiem i wsią rządzili sołtysi oraz dzierżawca majątku ziemskiego. W czasie powstania styczniowego 1863-1865 w lasach Kryńszczak i Gaj przebywały oddziały powstańcze dowodzone przez księdza Stanisława Brzóskę i innych dowódców powstańczych.
W dniu 16 lutego 1864 r. powstańcy odpoczywający w lesie koło Smolanki oraz we wsi, zostali zaatakowani przez żołnierzy carskich i zmuszeni do wycofania do lasu Gaj w Krynce. W 1836 r. folwark Krynka znalazł się w donacji Dąbie i wraz z innymi majątkami ziemskimi stał się własnością rosyjskiego generała lejtnanta Michała Obruczowa. Generał otrzymał te włości za skuteczny udział w stłumieniu powstania listopadowego 1830 ? 1831.
Pozostałością po rodzinie Michała Obruczewa są zabytkowe budowle w Kryńszczaku, które zostały tu wzniesione w 1904 r. jako letnia rezydencja dla właściciela oraz jego urzędników. Jest to zespół dworsko-leśny . Pozostały tu jeszcze zbudowane dla Obruczewa stajnie murowane i budynek gospodarczy wraz z drewnianym budynkiem dworu reprezentującym budownictwo eklektyczne.
W okresie międzywojennym, w czasie okupacji niemieckiej oraz tuż po wyzwoleniu do 1948 r. mieszkał tu nadleśniczy Tadeusz Szenejko. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości majątek stał się własnością Skarbu Państwa Polskiego. Pozostały majątek w Krynce o powierzchni l6,9 ha wraz z budynkami należącymi do dworu przeznaczony został na organizację Gminnej Szkoły Rolniczej Gminy Celiny z siedzibą w Nurzynie.
Skarb państwa wydzierżawiał go różnym zainteresowanym osobom. Dzierżawili go w pierwszej kolejności oficerowie kapitan Sławiński i porucznik Michalski. Przez pewien okres dzierżawiła go Irena Doria hrabina Dernałowicz. W latach 20. okresu międzywojennego dzierżawcą pozostałości majątku w Krynce był Bruno Rutkowski. Po nim gospodarstwo to wziął w dzierżawę Jan Rychlik. Był on prawdopodobnie weterynarzem przy zapasowym szwadronie stacjonującym w Łukowie na Łapiguzie, wchodzącym w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.

Park

Park.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Daniel Brzeziński2 lata i 10 miesięcy temu
Okazało się, że dwór znajduje się nie pod adresem Krynka 32 jaki podaje zabytek.pl ale pod adresem: Kryńszczak 32, 21-400 Krynka - taki adres podają mapy google (po kliknięciu na obiekt lub podaniu jego współrzędnych - 51.989168, 22.365101) lub Gręzówka Kolonia 32, 21-400 Łuków - taki adres podany jest na stronie facebookowej "Leśniczówki Kryńszczak".