Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Grzegorz Chowicki

Piotrowice

Województwo:lubelskie
Powiat:lubelski
Gmina:Strzyżewice
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, XVIII - 2 poł. XIX w., nr rej.: A-1091 z 28.12.1993

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w. Dobudowa skrzydeł w końcu XIX w. Dwór został uszkodzony w latach 1914-1915. Odremontowany w 1955 roku.

Dworek Kajetana Koźmiana.
Piotrowice wraz z sąsiednią wsią Bystrzycą zakupił ojciec Kajetana Koźmiana, sędzi ziemski i miecznik lubelski Andrzej Alojzy Koźmian h. Nałęcz, po ślubie z bogatą panną Anną Kiełczewską. Poeta spędził tu lata dziecięce. Wracał do Piotrowic także z Warszawy, gdzie pełnił ministerialne urzędy.
Po upadku powstania listopadowego osiadł na stałe w Piotrowicach. Napisał tu Ziemiaństwo polskie, Pamiętniki, Stefana Czarnieckiego. Zmarł w Piotrowicach w 1856 roku i pochowany został w pobliskiej Bychawce. Jego syn Andrzej Edward, urodzony w Piotrowicach w 1804 r., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, biograf, autor "Zapisków Piotrowickich", założył w Piotrowicach szkołę wiejską. W 1836 r. urodził się tutaj wnuk Kajetana Koźmiana, Stanisław, publicysta krakowski i krytyk teatralny. Obok stawu stoi stary młyn wodny , od 1929 r. turbinowy, dworski, budowany przy częściowym wykorzystaniu materiału rozbiórkowego ze starego wiatraka, dziś już nieczynny.

Park

Pozostałości parku z aleją wjazdową z XIX w.

Inne

Oficyna z 1912 roku, spichlerz z 2. poł. XIX w., natomiast kuchnia z końca XIX w.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.