Skatalogowanych zabytków: 11320
Zarejestruj się
Miniatura Chełm
2010, zdjęcie Beata Osowiec
Miniatura ChełmMiniatura Chełm

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Beata OsowiecŁukasz Szamraj

Chełm

Województwo:lubelskie
Rodzaj obiektu:Zamek

Stan obecny

Na górze zamkowej usypany symboliczny pagórek

Historia

Założenie rezydencjalno obronne wznosiło się na wierzchołku Góry Chełmskiej na wschód od miasta. Dziś nie zachowały się żadne pozostałości na powierzchni ziemi. Prace badawcze prowadzono najpierw w latach 1910-12 potem w latach 60 tych XX wieku. Na miejscu zamku odkryto ślady intensywnego osadnictwa z początku XI wieku, kiedy pobliskie ziemie należały do Rusi Halickiej. Intensywny rozwój okolicy nastąpił w II ćwierci XIII wieku. W tym czasie przeniósł stolicę swego państwa do Chełma książę halicko- włodzimierski Daniel Romanowicz. Wtedy też ukształtował się zespół osadniczy składający się z grodu, podgrodzia i osady rzemieślniczo- targowej. W roku 1366 Chełm został przyłączony do Polski, jednak nie stracił pozycji stolicy miejscowych ziem. Taką rangą cieszył się aż do rozbiorów. W wyniku prac archeologicznych w północno zachodniej części założenia na sztucznie usypanej platformie odkryto relikty fundamentów kamiennej budowli. Badacze utożsamiają ją z pałacem księcia Daniela Romanowicza. Odkryto również partie świątyni, najprawdopodobniej cerkwi św. Jana Złotoustego zbudowaną około 1240 roku i spaloną w roku 1255. Nie wiemy kiedy została zbudowana wieża, której relikty przecinają dolne partie północno wschodniego muru pałacu. Wieża posadowiona na planie kwadratu o boku 12 m, wzniesiona była z kamienia. Stopień zniszczenia uniemożliwia rekonstrukcję wysokości. Istnieje hipoteza o fundacji wieży przez Kazimierza Wielkiego. Nie rozpoznano pozostałości po założeniu starościńskim, funkcjonującym w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Ze źródeł pisanych pochodzących z XVI i XVII wieku wiemy że zamek budowany był z kamienia i drewna i otoczony został częstokołem. W XVIII wieku zamek popadł w ruinę i został wkrótce rozebrany.

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.