Skatalogowanych zabytków: 11145
Zarejestruj się
Miniatura Piotrków Kujawski
Zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Piotrków KujawskiMiniatura Piotrków Kujawski

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Piotrków Kujawski
Zdjęcie Marek Kujawa

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.5528, 18.497

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Piotrków Kujawski

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:radziejowski
Gmina:Piotrków Kujawski
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski, nr rej.: 419/A z 14.12.1998

Stan obecny

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim

Historia

Dwór z poł. XIX w.
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1252 r. i podaje, że książę Kujawsko - Łęczycki Kazimierz, przekazał biskupstwu włocławskiemu różne wsie, w tym Piotrków. Około 1325 r. osada występowała jako wieś parafialna. Przybierała stopniowo wygląd osady miejskiej o zabudowie ulicowej. Prawa miejskie Piotrków Kujawski uzyskał za panowania Króla Zygmunta III Wazy. Akt erekcyjny nosi datę 5 kwietnia 1589 r. Przez cały ten okres miasteczko skupiało przede wszystkim ludność rolniczą i rzemieślniczą.
W 1800 r. Piotrków liczył około 500 mieszkańców z tendencją dalszego wzrostu.
Zaangażowanie w Powstaniu Styczniowym spowodowało, że w 1867 roku Piotrków prawa miejskie utracił, mimo to nadal rozwijał się jako ośrodek handlowy.
W połowie XIX w wybudowano tu obecny dwór. Jego ostatnimi właścicielami byli Tabaczyńscy.
Po 1945 r. majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa Polskiego, a w 1949 r. utworzono tu przedszkole. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono projekt "Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego" mający na celu uporządkowania terenu parku, który stał się parkiem miejskim.

Opis

Budynek piętrowy, niegdyś parterowy z dwuspadowym dachem, z ryzalitem i piętrową facjatką. Obecnie na skutek przeprowadzonych remontów pozbawiony cech stylowych. W części frontowej pozostał dolny fragment ryzalitu z wejściem i schodami, facjatkę rozebrano. W elewacji ogrodowej znajduje się przebudowana weranda z tarasem, oraz zachowane stare schody, zamknięte murkami.

Park

Park z 2 poł. XIX w. Aktualnie poddany rewitalizacji. Oczyszczono stawy, ścieżki spacerowe otrzymały nową nawierzchnię, postawiono klomby z kwiatami i nowe ławeczki, dokonano nowych nasadzeń. Na terenie parku nadal rośnie zabytkowy drzewostan, m.in. dęby szypułkowe, brzozy brodawkowate, lipy drobnolistne i jesiony wyniosłe.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.