Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Zduny
Zdjęcie Marek Kujawa 2008
Miniatura Zduny

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Zduny
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Zduny

Pottenstein (1939-45)

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:aleksandrowski
Gmina:Aleksandrów Kujawski (wiejska)
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z 4 ćw. XIX w., nr rej.: 239/A z 20.10.1987

Stan obecny

Mieszkania.

Historia

Dwór z poł. XIX w.
Wcześniejsze dzieje wsi nie są znane, prawdopodobnie utworzona została przez Prusaków dopiero na początku XIX w. W zapiskach pojawiła się dopiero w XIX w., jako wieś należąca do parafii katolickiej w Chlewiskach, a ewangelickiej w Dąbrowie Biskupiej. Tutejszy folwark utrzymany był w wysokiej kulturze rolnej, ponieważ już w 2. poł. XIX w. wieś wraz Wilkostowem i Ośniszczewem posiadała zaszczytne miano dóbr rycerskich - Rittergut. Należała do możnego pruskiego rodu hrabiów Wartenlebenów. Około 1844 r. Zduny przeszły w drodze spadku na radcę Schendla, którego dziad ?po kądzieli? należał do rodu Wartenlebenów. W 1885 r. do folwarku należało 359 ha gruntów i przynosił on 6000 marek czystego dochodu gruntowego. We wsi znajdowało się 6 ?dymów? z 75 mieszkańcami (41 katolików i 34 ewangelików). W 1892 r. Schendel sprzedał majątek, prawdopodobnie Komisji Kolonizacyjnej. W 1926 r. dobra te należały do Józefa Podlaszewskiego z Opok i liczyły 358 ha, w tym 270 ha ziem uprawnych, 40 ha łąk i pastwisk, a także 8 ha wód. Czysty dochód gruntowy wynosił 1991 talarów. W czasie 2 wojny światowej gospodarowali tu Niemcy, a wieś nosiła nazwę Pottenstein. Po 1945 r. właścicielem dawnych dóbr ziemskich stał się Skarb Państwa Polskiego. Ziemie majątku rozparcelowano, a do budynku dworu wróciła rodzina dawnych właścicieli.

Zdjęcie archiwalne nadesłała pani Ula Kalczyńska. Serdecznie dziękujemy!

Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. Tomy I ? XV, Warszawa 1880
Wikipedia
Księga Adresowa Gospodarstw Rolnych Woj. Poznańskiego wydziału ekonomicznego Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod red. Adama Ostrowskiego. 1926
Wszystkie prawa zastrzeżone (M.K.)

Opis

Dwór, a właściwie jego południowa połowa, zachował się do czasów obecnych we względnie dobrym stanie. Jest to piętrowa budowla, wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu. Na skutek przebudowy i remontów budynek pozbawiony został cech stylowych.

Park

Dookoła dworu rozciąga się park z XIX w. z alejami promieniście rozchodzącymi się od centralnie umieszczonego budynku. Pomimo niekorzystnych zmian, braku jakiejkolwiek ochrony drzewostanu i rozrostu samosiewów, szczególnie dobrze widać to na zdjęciach satelitarnych. W parku rośnie wiekowy starodrzew o powierzchni około 3 ha.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.