Skatalogowanych zabytków: 11147
Zarejestruj się
Miniatura Żabienko
zdjęcie Marek Kujawa 2009

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.6248, 17.981

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Żabienko

Zabienko

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:mogileński
Gmina:Mogilno
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność prywatna

Historia

Dwór z 4 ćwierci XIX w.
Wieś znana była niegdyś jako Żabinko. W XVII w. należała do Radomickich, kolejno: Kazimierza i Macieja. W XIX w. istniał tu folwark, a dla ówczesnych właścicieli wzniesiono w 1870 r. obecny dwór, rozbudowany o północne skrzydło na przełomie XIX i XX stulecia. W 1926 r. właścicielką majątku była Marta Kabisch. Łączny areał liczył 305 ha, w tym 270 ha ziem uprawnych, 20 ha łąk i pastwisk, 5 ha nieużytków (drogi, place, itd.) oraz 10 ha wód. Czysty dochód gruntowy z majątku wynosił wówczas 1203 talary. W latach 1939-1945 wsi przywrócono niemiecką nazwę z lat 1908-1919 - Streben. Po wojnie majątek stał się własnością Skarbu Państwa Polskiego, a dwór przechodził różne koleje losu, przez lata popadając w ruinę. Od 2009 r. obecny właściciel prowadzi tu prace remontowe, przywracając założeniu dawną świetność.

Źródła:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mogilno
Teki Dworzaczka
Księga adresowa gospodarstw rolnych woj. poznańskiego z 1926 r.
Prawa do tekstu zastrzeżone.

Opis

Eklektyczny dwór wybudowany został na niewielkim wzniesieniu. Jest to budynek piętrowy, wzniesiony na planie zbliżonym do litery ?T?, w dłuższej osi w kierunku północ-południe. Fasadę od południa akcentuje nieznaczny ryzalit zwieńczony neogotyckim szczytem ze sterczynami. Podobne zwieńczenie zastosowano we wschodniej elewacji korpusu budowli. Tu również znajduje się obecnie główne wejście do bydynku.

Park

Na zachód od dworu rozciąga się park krajobrazowy z 2. połowy XIX w. o powierzchni około 3 ha z 2 stawami. Założenie położone jest na zróżnicowanym terenie. Rośnie tu cenny starodrzew, wśród którego na szczególną uwagę zasługują pomniki przyrody: wiązy o obw. w pierśnicy 340 cm, świerk o obw. 250 cm oraz dąb odmiany zwisłej o obw. 260 cm.

Inne

Stajnia, spichlerz.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.