Skatalogowanych zabytków: 11308
Zarejestruj się
Miniatura Tuchółka
2010, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura TuchółkaMiniatura Tuchółka

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Tuchółka

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:tucholski
Gmina:Kęsowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z końca XIX w., nr rej.: A/209/1-2 z 15.05.1987

Stan obecny

Dzierżawcą jest Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. Tuchółka.

Historia

Dwór z przełomu XIX i XX w.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1343 r. Wtedy to właśnie mistrz Ludolf Koening nadał Jaśkowi z Tuchółki 17 włók ziemi (w dobrach zwanych Małą Tucholą), wraz z jeziorami, na prawie chełmińskim, za co miał ?czynić służbę wojskową o własnym wydatku?. W 1695 r. Tuchółka należała do Stanisławskiego, w 1789 r. do Pruszczaków, zaś w końcu XIX w. do kupca J.C. Schmidta z Tucholi, prawdopodobnie to dla niego wybudowano tu w latach 1899-1901obecny dwór. Ostatnim właścicielem tych dóbr (przed 1939 r.) był German. Po wojnie majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego.

Opis

Dwór parterowy, z ryzalitem i piętrową częścią środkową, w której znajduje się wejście do budynku. Fasadę ogrodową akcentuje weranda wraz z metalowymi, ozdobnymi schodami.

Park

Park z końca XIX w. o pow. 1,29ha.Teren Łagodnie opadający w kierunku tutejszego jeziora zasiedla różnogatunkowy drzewostan, ze zdecydowaną przewagą lip drobnolistnych, które wytyczają dawne parkowe wnętrza oraz parkowe granice. Park stanowi cenne skupisko starych drzew tworzących zieloną dominantę wpływającą na mikroklimat pobliskiej okolicy. Wartości przyrodnicze parku potęgują trzy pomnikowe jesiony wyniosłe o obw. w pierśnicy od 390 do 410 cm, oraz lipy drobnolistne podkreślające wiek parku. Założenie jest zadbane i widać tu starania obecnego użytkownika.

Inne

Zabudowania gospodarcze z XIX i XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.