Skatalogowanych zabytków: 11379
Zarejestruj się
Miniatura Stążki
zdjęcie Marek Kujawa 2009
Miniatura StążkiMiniatura StążkiMiniatura Stążki

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Stążki

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:świecki
Gmina:Świekatowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Zespół:dworski z 4 ćw. XIX w., nr rej.: A/203/1-8 z 16.03.1987

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z 4 ćw. XIX w.
W XIV i XV w. była to wieś rycerska należąca do komturstwa świeckiego. W XVI w. stanowiła dobra królewskie i należała do dekanatu świeckiego, a w 1546 r. była własnością Stanisława Kopickiego, Na liście późniejszych właścicieli znajdują się Gromadzki (1619 r.), Niewieścińscy (1649 r.), R.Powalski z Łaszewa (1682 r.), Nahorocki i Jakub Łaszewski (1748 r.), Feliks Lębiński (1765 r.) i Ludwik Poleski (1836 r.). Od 1860 r. dobra te należały do Niemców: Wahrenberga i Schwarzenberga, to za ich panowania powstał tu obecny klasycyzujący pałac. W majątku była również gorzelnia, cegielnia, oraz tartak parowy. Słynął on również z hodowli, a mleko stąd było wysyłane do Berlina. Od 1913 r. dobra te należały do Skarbu Państwa Pruskiego, a od 1920 r. Skarbu Państwa Polskiego - Zarządu Dóbr Państwowych. Od 1939 r. majątek ponownie przeszedł w ręce niemieckie i dzierżawił go Niemiec Szulc, a po nim Brong.
W 1947 r. majątek został znacjonalizowany, a jego użytkownikiem stał się PGR Łaszewo.

Opis

Dwór późnoklasycystyczny, piętrowy, wymurowany z cegły na planie prostokąta i otynkowany. Fasadę zdobi wydatny ryzalit z trójkątnym szczytem wystawki dachowej, przechodzącej pomiędzy elewacjami. Poprzedzony jest skromnym tarasem wspartym na murowanych filarkach.

Park

Park z końca XIX w. o pow. około 4ha. Na skutek wieloletnich zaniedbań zatracił swój dawny układ przestrzenny, głównie na skutek odrostów korzeniowych, oraz samosiewów drzew liściastych i krzewów. Mimo tego cenny starodrzew nadal tworzy parkowe wnętrza, da się tu wyróżnić dawne polany, szpalery drzew i alejki. Reprezentowany jest głównie przez lipy, klony, graby i dęby. Rosną tu również okazy pomnikowe: okazały jesion wyniosły i klon pospolity, dwie lipy drobnolistne o obw. w pierśnicy 330 i 340cm, oraz topola biała o obw. 410cm. W głębi parku znajdują się mogiły dawnych włascicieli - Schwarzenbergów.


W południowej części znajdowała się oranżeria a za nią sad owocowy ograniczony rowem melioracyjnym, połączonym z parkowym stawem.

Inne

Zabudowania gospodarcze.
Rządcówka z końca XIX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.