Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Bodzanowo

Bodan (1943-45)

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:radziejowski
Gmina:Dobre
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność J.S.T. albo ANR

Historia

Dwór z XIX w.
W XVI w. były to dobra królewskie. W 2. poł. XVIII w. właścicielem majątku został Wincenty Modliński, podkomorzy brzeski. Po jego śmierci Bodzanowem aż do zaborów zarządzała wdowa, Anna Modlińska. Na początku XIX w. właścicielem wsi był Ludwik Roch Biesiekierski z Biesiekierza herbu Pomian, urodzony w Płowcach w 1798 r. Ożeniony był z Anną Madalińską, a po jej śmierci z Pelagią Gujską (ur. ok. 1800 r.). Za jego panowania w majątku wzniesiono pałac, budynki gospodarcze i założono park angielski oraz ogród owocowy. Zmarł w 1878 r. Dalej dziedzicem był Adolf Biesiekierski (1831-1881), ożeniony ok. 1860 r. z Anielą Biesiekierską herbu Pomian. Ze związku tego pochodziły dzieci: Anna, Regina, Dorota, Adam, Ludwik, Antoni, Marian i Wojciech. Od imienia Adolfa powstała nazwa sąsiedniego folwarku - Adolfin. Łączny areał dóbr Biesiekierskich w 1881 r. liczył 1606 mórg nowopolskich. We wsi było też 317 mórg gruntów włościańskich oraz 20 mórg nowych rolników, którzy otrzymali ziemię na skutek uwłaszczenia. W 1881 r. właścicielem tzw. „starego” Bodzanowa i Adolfina był Józef Sikorski. Ostatnim przedwojennym właścicielem Bodzanowa, które w okresie międzywojennym liczyło 554 ha był Teofil Sikorski, natomiast Adolfin liczący 178 ha był w rękach Sz. Machometa. Przed 2. wojną św. część majątku odkupiła rodzina Wrzalińskich. Po wybuchu wojny właścicieli usunięto z majątku. Wieś w latach 1943–1945 nosiła niemiecką nazwę Bodan.
Opracowanie własne na podst. dostępnych źródeł i badań terenowych.
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór wznosił się na północnym skraju parku (niegdyś pośrodku), wybudowany na planie prostokąta w dłuższej osi W-E, fasadą skierowany był na północ.

Park

Park z XIX w. jest w połowie wykarczowany, przy czym zachowała się jego płd. część o pow. 2,3016 ha, na działce ewid. nr ...51/4 (Geoportal, 13.05.2018 r.)

Inne

Zabudowania dworskie z k. XIX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.