Skatalogowanych zabytków: 11211
Zarejestruj się
Miniatura Charbin
Zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura Charbin

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 52.4303, 17.8851

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawarobert rydwelski

Charbin

Województwo:wielkopolskie
Powiat:słupecki
Gmina:Powidz
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Park:335/77/84

Stan obecny

Mieszkania, prawdopodobnie własność J.S.T.

Historia

Dwór z XIX w.
W źródłach nie znajdujemy choćby najmniejszej wzmianki o wsi Charbin w okresie staropolskim, więc powstała ona zapewne dopiero po zawładnięciu tymi terenami przez pruskiego zaborcę. Pod k. XVIII w. folwark należał do Michała i Franciszki Wojciechowskich, którym w 1781 r. urodził się syn Antoni Onufry, w 1783 r. syn Józef, a w 1784 r. Jan Kanty. W 1812 r. kolejnym właścicielom urodził się Jan Nepomucen Dionizy Winnicki, syn Franciszka i Anny Meyer. Posesorem w tym czasie był Łukasz Gutowski. Kolejnym dziedzicem był Józef Dembiński, który w 1834 r. zaślubił Elżbietę Rodenwald, córkę posesora dóbr Leśniewo. Rok później urodziła im się córka Józefa Elżbieta, a w 1836 r. Emilja Aurelia. Kolejnym dziedzicem był Fryderyk Wilhelm Musolff, ożeniony z Melanią Zofią Twardowską. Mieli oni córkę Paulinę Klementynę Ewę (chrzest w 1857 r.), której matką chrzestną była dziedziczka Małachowa - Paulina Kierska h. Jastrzębiec. Melania zmarła po ciężkiej chorobie 15 października 1865 r. Krótko po niej umarł dziedzic Fryderyk. Oboje pochowani zostali w Gnieźnie. Majątek odziedziczył syn, Wiktor Musolff, który 12 maja 1874 r. w Powidzu zaślubił Stanisławę Maciejowską, córkę Jana i Wiktorii Wandy Lutomskiej z Polanowa. Rok później w Charbinie urodził się ich syn Czesław. Matką chrzestną na uroczystości w dn. 28 maja 1875 r. była Emilia Musolff z Gniezna. W niedługim czasie Czesław M. sprzedał dobra Maksymilianowi Amrogowiczowi, ożenionemu z Pelagią Gąsiorowską. W 1879 r. w Charbinie urodziła się ich córka Jadwiga Stanisława, dwa lata później Wanda Maria, a w 1888 r. Janina. W 1885 r. folwark Charbin miał 688 mórg rozległości, 4 domy i 73 m-ców. Spośród czterech, dwie córki Amrogowiczów zmarły: 16-letnia Helena w 1893 r. i 18-letnia Janina w 1906 r. Obie pochowane zostały w Powidzu. W 1912 r. Maks Amrogowicz sprzedał 736-morgowe dobra Florianowi Ozdowskiemu, synowi Józefa. Sam zmarł 21 lipca 1915 r. w Poznaniu mając 66 lat. W 1930 r. majątek należał do Witolda Wichrowskiego h. Pomian i liczył 200 ha. We wsi mieszkało 91 osób. Po 2. wojnie światowej dobra zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego. Na terenie folwarku m.in. prowadzono hodowlę. Budynek dworu prawdopodobnie pełnił funkcje mieszkaniowe.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich;
Księga Adresowa Polski, 1930;
Teki Dworzaczka (Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Geoportal, Mapster:
http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P39-S26-A_SKORZECIN_1934.jpg
Zdjęcie: Wikipedia, autor: Robert Rydwelski

Opis

Dwór klasycystyczny. Budynek prostokątny, parterowy z mezzaninem, nakryty dachem dwuspadowym o łagodnych spadach, z wieżą od strony wschodniej. W elewacji ogrodowej prostopadła przybudówka. Korpus główny zorientowany dłuższą osią w kier. W/NW-E/SE, fasadą zwrócony w kierunku S/SW. Na elewacjach częściowo zachowany detal architektoniczny, wieża zwieńczona krenelażem. W fasadzie centralnie umieszczony ryzalit zwieńczony trójkątnie składający się z filarowego ganku w dolnej kondygnacji i dwuosiowej wystawki w górnej.

Park

Park dworski z XIX w. o pow. 1,67 ha, z bagnistym zagłębieniem pośrodku - pozostałością po dawnym stawie. Park nie posiada odrębnej działki ew. i stanowi fragment dużej dz. rolnej nr 302305_2.0004.1/15 o pow. ok. 130 ha (Geoportal, 13.04.2017 r.).

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.