Skatalogowanych zabytków: 11397
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Wądzyn

Wonsin

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:brodnicki
Gmina:Bobrowo
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Mieszkania.

Historia

Dwór z XIX w.
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1222 r., kiedy to wieś pod nazwą Wansino wymieniona zostaje w tzw. Statucie Łowickim. Jej nazwa zapisywana też była jako Wonsin, Wansen i Wądzynek (1706 r.). Za czasów krzyżackich wieś należała do komturstwa brodnickiego. Księgi szkodowe z 1414 podaję, że w wyniku działań wojennych dobra poniosły straty w wys. 200 grzywien. Później wieś stanowiła gniazdo rodowe Wądzyńskich vel Bażyńskich. W 1570 r. w Wądzynie wymieniony jest "Dr. Simon Mauricius" - Szymon Marycki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Krzepela, R.Z.P. 1927). Dalej wśród właścicieli znajdujemy m.in. Czapskich i Lewald - Jezierskiego (1767 r.). W 2. poł. XVII w. "Wizytacja Strzesza" jako właścicieli wsi wymienia Malewskiego i Kamieńskiego. W 1789 r. wieś wraz z folwarkiem i 10 dymami należała do Wybickich. W 1885 r. majątek znajdował się w wysokiej kulturze rolnej, za co otrzymał miano dóbr rycerskich - Rittergut. W 1885 r. liczył 582 ha, w tym 483 ha ziem uprawnych, 26 ha łąk i 39 ha lasów. Było tu 9 domów i 27 dymów, zamieszkałych łącznie przez 133 osoby, w tym 61 katolików, 71 ewangelików i 1 dysydent (S.G.K.P... t. 13, str. 160). Na pocz. XX w. dobra zostały rozparcelowane i podzielone pomiędzy rolników. Z większych gospodarstw w "Książce Adresowej..." z 1929 r. wymienione są dwa: o areale 54 ha, należące do Waldemara Stoyke i 53 ha należące do Józefa Ziabickiego. Jedno z nich zapewne stanowiło resztówkę po majątku.
Prawa zastrzeżone!

Opis

Budynek, który jest zapewne przebudowanym dworem wznosi się przy południowej granicy parku. Jest parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi W-E, z parterową przybudówką od wschodu.

Park

Park dworski z XIX w. o pow. ok. 0,9 ha. Park wcześniej liczył ok. 4,3 ha, jednak jego zachodnia i środkowa część zostały wykarczowane i zamienione na pola uprawne. Wcześniej zajmował również tereny położone bardziej na północ, m.in. działka nr. 135/1 i graniczył z drogą biegnącą przez wieś w kier. N-S.
Źródła: Geoportal, Mapster:
http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P35-S28-I_BOBROWO_1939.jpg

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.