Skatalogowanych zabytków: 11284
Zarejestruj się
Miniatura Aniołka
Przebudowany dwór, Aniołka II., zdjęcie Marek Kujawa

Lokalizacja

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Aniołka

Województwo:wielkopolskie
Powiat:kępiński
Gmina:Trzcinica
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Własność ANR lub J.S.T.

Historia

2 dwory z XIX w.
Pierwszym znanym właścicielem wsi, pod koniec XVI w. był Jan Trzciński. Jego synem był Gabriel, ożeniony z Marią, którym wg legendy urodziły się córki bliźniaczki. Dla nich to, zwanych aniołkami, miały powstać dwa folwarki położone niedaleko siebie. Trzcińscy byli właścicielami tych ziem do 1812 r. Później majątek przeszedł w ręce niemieckie i został rozdrobniony. W 1885 r. obydwie Aniołki były wsiami szlacheckimi. Pierwsza miała pow. 1404 mórg magdeburskich. Było tu 7 domów i 88 m-ców a właścicielem był Simon Zadik. Druga miała 1275 mórg, 4 domy i 58 mieszkańców a właścicielem był inspektor Rother. Obie części leżały na terenach ówczesnego powiatu ostrzeszowskiego a odległosć pomiędzy folwarkami wynosiła 2,5 km. SKP... podaje, że stacja pocztowa znajdowała się w Trzcinicy, a gościniec bity w odległości 6 km (obecnie DK nr 39). W 1926 r. w Aniołce nadal występowały dwa majątki ziemskie. Większy o pow. 356 ha, należący do skarbu państwa i pod zarządem Tadeusza Mościckiego (A. II) oraz mniejszy o pow. 295 ha i należący do Franciszka Temme (A I). Wieś leżała w powiecie Kępno. W obydwu majątkach znajdowały się gorzelnie. Po Franciszku Temme, aż do wybuchu 2. wojny światowej w A. I właścicielami była rodzina Kronobisów. We wrześniu 1939 r. wysiedlono ich do Generalnej Guberni. Po wojnie w majątku początkowo gospodarowali Rosjanie, jednak latem 1945 r. przejął go Skarb Państwa Polskiego, który rozparcelował grunta. W 1950 r. na terenie gospodarstwa utworzono Spółdzielnię Produkcyjną, zlikwidowaną 6 lat później. Po kolejnej parcelacji powstało kilkanaście gospodarstw chłopskich. Po wojnie dwory prawdopodobnie służyły jako mieszkania.
Źródła:
Księga Adresowa Gospodarstw Rolnych woj. Poznańskiego, 1926
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego... 1880-1902
Wikipedia
Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.kepnosocjum.pl/userphotogallery.php?photo_id=239

Opis

Aniołka I - Dwór parterowy, nakryty dachem naczółkowym, wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi W-E, fasadą skierowany na północ. W fasadzie centralnie umieszczony nieznaczny ryzalit, zwieńczony trójkątnie.
Aniołka II - Dwór wzniesiony na planie prostokąta, w dłuższej osi zbliżonej do N-N-E, piętrowy, nakryty dachami o łagodnych spadach, krytymi papą. Na skutek remontów i przebudowy, całkowicie pozbawiony cech stylowych.
Na mapce satelitarnej zaznaczono obiekt w Aniołce I. Drugi obiekt znajduje się w odległości 2,5 km, w kierunku N-W od pierwszego.

Park

Aniołka I - Park z XIX w. o pow. ok. 1,5 ha.
Aniołka II - Park z XIX w. o pow. 1,9 ha. We wschodniej części parku znajduje się cmentarz.

Inne

Aniołka II - ogrodzenie z bramą wjazdową

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.