Skatalogowanych zabytków: 11297
Zarejestruj się

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek Kujawa

Chojęcin - Parcele

Gut Cojentschin

Województwo:wielkopolskie
Powiat:kępiński
Gmina:Bralin
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Opuszczony, prawdopodobnie własność J.S.T.

Historia

Dwór z XIX w.
Opisywane pozostałości zespołu dworskiego w Chojęcinie, znajdują się w środkowej części wsi o nazwie Chojęcin - Resztówka. Patrząc na mapę, wieś dzieli się na (od północy): Chojęcin - Szum, Chojęcin - Resztówka, Chojecin - Parcele i Chojęcin (w kier. płd.-wschodnim). Można do tego dodać, że Szum praktycznie stanowi wschodnie przedmieście Bralina, zaś Chojęcin to zwykła ulicówka. Pozostałości folwarku znajdują się w częściach Parcele i Resztówka.
Wieś w dawnych wiekach nie istniała. Jej ziemie wchodziły w skład dóbr pobliskiego Bralina. Na pocz. XVII w. właścicielem tej wsi i przyległości był Wacław Kiełczewski, kasztelan biechowski, ożeniony z burgrabianką Marianną a Dohnau. Ta była siostrą Abrahama S.J.R. dziedzicznego kasztelana a Dochnau. W rękach potomków tej rodziny dobra znajdowały się co najmniej do k. XVII w. gdy właścicielem był hrabia Karol Anibal de Dohnau. Folwark w Chojęcinie założony został zapewne dopiero w XIX w. Leżał na terenie pow. sycowskiego i parafii św. Anny w Bralinie. Niestety nie znamy nazwisk budowniczych tutejszego dworu. Ani słowem nie wspomina o nim "plan odnowy miejscowości", w którym wyjątkowo nie ma nawet historii wsi, natomiast mowa o planowanej rewitalizacji parku i utworzenia na jego terenie placu zabaw. W 1926 r. właścicielem majątku był Niemiec Biron, mieszkający na stałe w Sycowie (Gross Wartenberg) w pow. oleśnickim. Dzierżawcą 527-hektarowych dóbr był Wilhelm Delhaes. Na ogólny areał składało się 423 ha ziem uprawnych, 150 ha łąk i pastwisk oraz 24 ha nieużytków. Czysty dochód gruntowy wynosił 1585 talarów. Majątek posiadał własną gorzelnię i specjalizował się w hodowli bydła czarno-białego rasy nizinnej. Po 2. wojnie światowej został rozparcelowany i stąd zapewne wzięły się współczesne nazwy poszczególnych części wsi.
Źródła:
Teki Dworzaczka (Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Gosp. Rolnych Woj. Poznańskiego, 1926;
Plan Odnowy Miejscowości Chojęcin - Parcele;
Geoportal, Mapster:
http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P43-S26-G_KEPNO_1936.jpg
Wszystkie prawa zastrzeżone!

Opis

Dwór wznoszący się pośrodku parku jest wybudowany na planie prostokąta, dłuższą osią zorientowany w kier. NW-SE., parterowy, nakryty dwuspadowym dachem, z facjatką od strony SW i dziwaczną piętrową przybudówką w fasadzie, od str. NE.
Układ przestrzenny zespołu dworskiego jest całkowicie przekształcony. Część rezydencjonalna czyli dwór z parkiem zajmuje jego północną część, zaś podwórze gospodarcze ze stawem pośrodku - południową.

Park

Pozostałości parku pokrywają się z dz. ewid. nr ...651 o pow. 0,9991 ha. (Geoportal. 13.04.2017 r.) Na działce oprócz budynku nr 4, w jej wschodniej części znajduje się też budynek gospodarczy i silos zbożowy.

Inne

Zespół młyna i zajazdu, mur., k. XIX w.
Dom zabytkowy, mur., 1903 r.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.