Skatalogowanych zabytków: 11372
Zarejestruj się
Miniatura Tarnowo
015, zdjęcie Marek Kujawa
Miniatura TarnowoMiniatura TarnowoMiniatura TarnowoMiniatura Tarnowo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaSebastian Kwiatkowski

Tarnowo

Gut Tarnowo, Schlehen (1939-45)

Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:inowrocławski
Gmina:Kruszwica
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Teren prywatny, park pod zarządem J.S.T. Dwór nie istnieje.

Historia

Dwór z 2. poł. XIX w.
Pierwsza wzmianka o wsi Tarnow pochodzi z 1311 r., kiedy to właścicielem był niejaki "Siczest", syn Wojciecha. Kolejna z 1357 r., kiedy to znajdujemy Ninogniewa z miejscowości Tarnowe. Kodeks Dyplomatyczny Polski wspomina w 1487 r. o dziedzicu Stanisławie z Tarnowa, który posiadał także Tarnówek. W latach 1577-1566 dziedzicami obu wsi byli Mikołaj i Wojciech z Tarnowa. W 1560 r. wieś prawdopodobnie zwała się Tarnowem Dużym (Tarnowo Manor), w odróżnieniu od Tarnowa Małego - Tarnówka (Tarnowo Minor) i należała do parafii w Chełmcach. W późniejszych wiekach wchodziła w skład majętności w Gocanowie. Na pocz. XIX w. dziedzicem był Franciszek Korff herbu własnego, ożeniony z Julianną Milewską. Mieli oni dwóch synów: Józefa Dominika (1821-1863) i Leona Jerzego. Około 1840 r. Józef ożenił się z Anną Juchniewicz, z którą miał syna Ernesta Franciszka (1847-1895). Drugą żoną Franciszka Korffa była Zofia Kossakowska, z którą miał on syna Aleksandra Edwarda (1830-1894). W 1885 r. we wsi było 5 domów ze 144 mieszkańcami, w tym 129 katolików i 15 ewangelików. Majątek liczył 322 ha, w tym 247 ha ziem uprawnych, 68 ha łąk i pastwisk oraz 6 ha nieużytków; przynosił 5147 marek czystego dochodu gruntowego. Pod koniec XIX w. oprócz zabudowań folwarcznych i pałacu była tu także cegielnia. Folwark specjalizował się w hodowli koni. Po wyzwoleniu Polski, w 1920 r. majątek z parkiem i dworem nabył polski prawnik, radca, poseł - Władysław Seyda (1863-1939). Piastował on szereg ważnych funkcji, m.in. ministra byłej Dzielnicy Pruskiej. W latach 1924-29 był Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Po dymisji ze stanowiska został adwokatem i zamieszkał w Poznaniu. Ożeniony był z Marią Leitgeber, z którą miał córkę Janinę. Bratem Władysława był Antoni Florian Seyda (1858-1937), ożeniony z Barbarą Siebert. Mieli oni także brata przyrodniego z drugiej żony ojca - Wojciecha. Ten ożeniony był z Józefatą Martens. Władysław zmarł 24 lutego 1939 r. i pochowany został na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. W czasie II wojny światowej zarządcami Tarnowa byli Niemcy, którzy dokonali w folwarku pewnych zmian, m.in. wznosząc silosy w miejscu wcześniejszej obory. W latach 1939-45 wieś nosiła nazwę Schlechen. Po wojnie w pałacu mieściły się mieszkania. Z czasem budynek popadł w ruinę, po czym został rozebrany.
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich... 1880-1902;
Teki Dworzaczka (Monografie, Regesty) Biblioteki Kórnickiej P.A.N.;
Księga Adresowa Gosp. Rolnych woj. Poznańskiego, 1926;
Księga Adresowa Polski, 1930;
Wielka Genealogia Minakowskiego, Marek Jerzy Minakowski "Wielcy.pl";
Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Seyda
Geoportal.
Wszystkie prawa zastrzeżone!


Zdjęcie archiwalne nadesłał p. Sebastian Kwiatkowski. Dziękujemy!

Opis

Dwór późnoklasycystyczny. Budynek wzniesiony na planie prostokąta w dłuższej osi zbliżonej do N-S, fasadą zwrócony na zachód, piętrowy, z trójkondygnacyjną wieżą w prawej części fasady..

Park

Park z 2 poł. / k. XIX w. o pow. 2,9 ha. Zarośnięty i dziki. Kompozycja samego parku, jak i układu dworskiego nieczytelna. Park stanowił wschodnią część zespołu dworskiego. Dodatkowo w części północnej rozciągał się sad. Na park składają się działki ewid. nr ...14/11 o pow. 0,3518 ha i nr... 14/13 o pow. 2,094 ha, razem ok. 2,45 ha. Sad leżał na dz. ewid nr ...15 o pow. 1,4436 ha. (Geoportal, 5.12.2017 r.)

Inne

Silosy z pocz. XX w.

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Katarzyna Motylewska 3 lata i 11 miesięcy temu
DZIĘKUJĘ ZA UDSTĘPNIENIE ZDJĘĆ DWORU.SZKODA ŻE OPRÓCZ SILOSÓW I NISZCZEJĄCEGO PARKU NIC WIĘCEJ NIE ZOSTAŁO. POZDRAWIAM