Skatalogowanych zabytków: 11308
Zarejestruj się
Miniatura Turzynów
Przydworski budynek w parku 2021, zdjęcie Bogdan Adler
Miniatura TurzynówMiniatura Turzynów

Zdjęcie archiwalne

Miniatura Turzynów
Zdjęcie Marek Kujawa

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Marek KujawaBogdan Adler

Turzynów

Gut Turschinov

Województwo:wielkopolskie
Powiat:kolski
Gmina:Chodów
Rodzaj obiektu:Dwór

Rejestr zabytków

Park:nr rej.: 301/43 z 14.05.1984

Stan obecny

Własność prywatna.

Historia

Dwór z 2 poł. XIX w.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1503 r., kiedy to należała do Władysława Miłońskiego. Ten swe dobra wraz z innymi wsiami w pow. łęczyskim przekazał synom, Janowi i Mikołajowi. Wcześniej, w XV w. należały one prawdopodobnie do Oporowskich herbu Sulima. Na pocz. XVI w. dziesięciny ze wsi pobierali na przemian pleban z Rdutowa i arcybiskup gnieźnieński. Opłaty pochodziły od dziedzicznych właścicieli, np Jana Puczka, który w 1576 r. posiadał półtora łanu, 2 zagrodników i 2 osadników. Na przestrzeni stuleci wieś miała wielu właścicieli, a w 2. poł. XVIII w. był to Antoni Grzywiński, ożeniony z Petronellą Słubicką, wdową po Piotrze Cywińskim. W 1. poł. XIX w. wieś należała do Jerzmanowskich. W 1827 r. liczyła 20 domów ze 148 mieszkańcami. W 1844 r. od Maksymiliana Jerzmanowskiego nabył ją Otto von Trescow. W 1846 r. dokupił jeszcze Domaników od brata Maksa - Franciszka. Z tychże Jerzmanowskich pochodził Paweł, przyboczny Napoleona, z którym został zesłany na wyspę Elbę. Majątek pod rządami von Trescowów miał 987 mórg, w tym 821 m. ziem uprawnych, 18 m. łąk, 106 m. lasów i 42 m. nieużytków. Do folwarku należało 11 budynków murowanych. Zaprowadzony był tu 14 polowy płodozmian. Ok. 1880 r. wieś miała 5 domów ze 125 mieszkańcami. Po 1918 r. i odzyskaniu niepodległości przez Polskę, von Trescow wyprowadzili się do Niemiec. Po 2. wojnie światowej na terenie dawnego majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, które w latach 90. XX w. przekształcono w gospodarstwo prywatne. Dwór nie zachował się do czasów obecnych. Obecnie Turzynów dzieli się na Osadę - dawny folwark i Osadę PKP; wchodzi w skład sołectwa Rdutów.
Źródła:
Wikipedia
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich...
Teki Dworzaczka (Regesty)
Mapster (mapa)
Geoportal

Opis

Na chwilę obecną nie posiadamy opisu ani fotografii dworu. Stał on prawdopodobnie pośrodku założenia dworskiego, przy drodze gminnej przecinającej osadę w kier. wschód-zachód. Układ przestrzenny całości w znacznej mierze jest zachowany.

Park

Park z 2. poł. XIX w. niegdyś o pow. 4,7, obecnie 2,69 ha. W płn.-zach. części znajduje się staw. Zachowało się centralne zgrupowanie starodrzewu, po którego obu stronach sporo drzew wykarczowano, tworząc poletka uprawne. Granice dawnego parku wyznaczają szpalery wysokich drzew na jego obrzeżach.

Inne

tekst: Marek polskiezabytki.pl 2011


P.S. Na Wsch skraju typowego parku dworskiego - zespół niewielkich zabudowań o charakterze oficyny lub rządcówki - ale nie dworu majątku z dość dużym folwarkiem ..
Napotkani mieszkańcy twierdzą że od lat 60-tych żadnego dworu w parku nie było. Przypominają sobie nikłe ślady gruzu w parku .
Nie mają wiedzy - gdzie stał dwór i jak wyglądał ...

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.