Skatalogowanych zabytków: 11376
Zarejestruj się
Miniatura Golądkowo
1985, zdjęcie Jarosław Bochyński
Miniatura GolądkowoMiniatura Golądkowo

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Jarosław Bochyński

Golądkowo

Województwo:mazowieckie
Powiat:pułtuski
Gmina:Winnica
Rodzaj obiektu:Dwór

Stan obecny

Jeden z budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej

Historia

Wieś Golądkowo przez długi czas należała do kasztelanii pułtuskiej wchodzącej w skład uposażenia biskupów płockich. Na przełomie XVIII i XIX wieku dobra Golądkowo stanowiły własność Skarbu Państwa. W skład tych dóbr wchodzi wówczas 15 folwarków, 6 wójtostw i 31 wsi. W 1835 roku dobra Golądkowo dostał za zasługi w tłumieniu powstania listopadowego carski generał – książę Michał Gorczakow. Będący wśród tych dóbr był folwark Golądkowo liczył w 1854 roku 429 mórg. Dwór został postawiony prawdopodobnie w połowie XIX wieku jako mieszkanie zarządcy folwarku. Murowany dwór usytuowany został na trochę skrzywionej osi wschód-zachód, prostopadle do drogi Pułtusk – Nasielsk. Na osi dworu, przy wschodniej granicy założenia usytuowano zabudowania gospodarcze. Za dworem przypuszczalnie był sad. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości majątek upaństwowiono i wydzielono z niego 60 mórg gruntu dla Pułtuskiego Towarzystwa Rolniczego, które patronowało ludowej Szkole Rolniczej (w 1920 roku uchwalono ustawę o ludowych szkołach rolniczych). W tymże 1920 roku rozpoczęto budowę szkoły, mieszkań dla nauczycieli i zabudowań gospodarczych. Budynek szkolny usytuowano na osi prostopadłej do osi dworu. Murowany, piętrowy budynek szkoły stał się dominantą założenia. Szkoła rolnicza rozpoczęła nauczanie 1924 roku. Dawny folwark zmieniła swoją funkcję – stał się obiektem dydaktycznym. Działalność szkoły przerwała IIWŚ – w 1939 roku polską szkołę zamknięto, uruchomiono zaś męską szkołę tylko dla Niemców. Później uczono tu młode Niemki prowadzenia gospodarstwa domowego. W wyniku działań wojennych zabudowania uległy w dużym stopniu zniszczeniu. W 1951 roku po odbudowie uruchomiono tu Żeńska Szkołę Praktyków Specjalistów Rachunkowości Rolniczej. W kolejnych latach na terenie parku powstawały nowe zabudowania a szkoła kilkukrotnie zmieniała swój profil. Dworek w tym czasie pełnił m.in. funkcję budynku administracyjnego i mieszkalnego dla nauczycieli. Obecnie mieści się tu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej. W 2022 roku ogłoszono przetarg „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz z urządzeniem terenu budynku Dworek w formule zaprojektuj i wybuduj” - dworek dostanie nowe życie. (Jarosław Bochyński 2023)

Park

Park dworski XIX/XX w. o pow. 9 ha.

Prawdopodobnie park jako tradycyjna kompozycja z alejami spacerowymi nigdy nie istniał . Drogi spełniały funkcje komunikacyjną, a tereny zielone użytkową. Obecnie obiekt ma charakter współczesnego założenia z prosto dla siecią dróg i chodników. (JB2023)

Inne

Źródła:
www.zsgoladkowo.eu
www.przetargi.info
ewidencja parku podworskiego w Golądkowie
książka Parki i Ogrody Zabytkowe w Polsce - Stan 1991 rok
zdjęcia z 1985 roku W. Dudek

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Ten obiekt nie został jeszcze skomentowany.