Szukam pałacu do kupienia o powierzchni większej niż 2000 m2, na działce o powierzchni powyżej 35 ha.
Wskazane aby na działce znajdowały się dodatkowe budynki jak oficyny i inne budynki gospodarcze.
Obiekt musi się znajdować w granicach II R.P.
Za wszelkie informacje dziękuję.
Nie interesują mnie posrednicy.